Kwadranse z bł. Edmundem
Komunia z Bogiem i drugim człowiekiem

Komunia z Bogiem i drugim człowiekiem

Pieśń – Każdego Bóg prowadzi inną drogą W świecie pełnym zewnętrznego niepokoju trudno zachować pokój w sercu i we wzajemnych relacjach. Wydaje się, że szczególnie w obecnych czasach zły staje się siewcą niepokoju pomiędzy ludźmi. Wchodzi w relacje z brakiem zaufania...

czytaj dalej
Serce Eucharystyczne

Serce Eucharystyczne

Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy Panie, Nasz Przyjacielu podczas ostatnich chwil swojego ziemskiego życia bł. Edmund Bojanowski przekazał słowa, które odczytujemy już od lat jako Testament. „Reszty Duch Święty nauczy Was…” Duch święty pobudził nasze serca kiedy...

czytaj dalej
Maryjna obecność

Maryjna obecność

Pieśń: O Maryjo bez grzechu poczęta Maryjna obecność w życiu bł. Edmunda widoczna jest na wielu płaszczyznach. W wydarzeniach z jego życia zauważyć można coraz głębszą i bardziej trwałą więź z Niepokalaną. Jego maryjność to przede wszystkim ukryte życie wewnętrzne,...

czytaj dalej
Gotowy, aby służyć

Gotowy, aby służyć

Pieśń: Przychodzisz do nas Ojcze Edmundzie Chrystus w Ewangelii uczy nas jak być sługą. On jest tym, który służy. W milczeniu nalewa wody i podchodzi do każdego ucznia z osobna, myje nogi i ociera je swoją miłością. Jezus daje nam do zrozumienia, że cały czas jest...

czytaj dalej
Oddany Maryi – sługa najuboższych

Oddany Maryi – sługa najuboższych

Pieśń: Jak paciorki różańca… Bł. Edmund Bojanowski, urodzony kilka kilometrów od Świętej Góry, stawał się od najmłodszych lat szczególnym sługą Matki Najświętszej. Doświadczając Jej macierzyńskiej miłości przez dar cudownego uzdrowienia związał się szczególnie z tym...

czytaj dalej

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net