Polecane publikacje

o bł. Edmundzie, wychowaniu i inne …

Bądź tylko spokojna, czytaj, pracuj, a przy ćwiczeniach pobożnych i tęsknota nie znajdzie przystępu do Ciebie.

Prace, Szkice i Notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita

Instytut Leksykografii KUL przygotował do druku czwartą pozycję z serii wydawanych przez siebie prac naukowych, Instytut ten, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu, związanemu z wydawaniem Encyklopedii Katolickiej, był – jak się wydaje – jedną z nielicznych placówek edytorskich, odpowiednio kompetentnych do podjęcia się trudu wydania drukiem niezwykłej, i pisarsko różnorodnej w formie, spuścizny bł. Edmunda Bojanowskiego. O skali trudności warsztatowych może świadczyć m. in. konieczność przygotowania specjalnej „instrukcji wydawniczej” (co prawda do użytku wewnętrznego), gdyż te będące w naukowym obiegu, nie dawały gwarancji ”pełnej zrozumiałości przez współczesnego czytelnika” myśli naszego Błogosławionego. Instrukcję opracował dr Edward Gigilewicz – redaktor naczelny ostatnich tomów Encyklopedii Katolickiej oraz dyrektor Instytutu Leksykografii KUL.

Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss
Fragment z recenzji wydawniczej publikacji pt.
PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA
Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

Publikacja do nabycia TUTAJ i TUTAJ.

Zapraszamy do lektury książki, która szczegółowo omawia pedagogikę integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego. Jej właściwym celem jest przede wszystkim ochrona osoby i rodziny. Aktualność tego celu jawi się tym wyraźniej w kontekście współczesnych wyzwań.

Do lektury książki zapraszamy każdego komu sprawa wychowania małego dziecka i rodziny, jako pierwszego i właściwego środowiska wychowawczego, leży głęboko na sercu.

Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Rok wydania: 2019, Liczba stron: 237
Autorzy: S. Maria Opiela
Kategoria: Pedagogika, ISBN: 978-83-8061-656-1

Książka dostępna na books-box.com TUTAJ oraz w Sklepie Stowarzyszenia „Dobroć” – TUTAJ.

Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana.

Jesteśmy świadkami jak na naszych oczach toczy się walka o duszę dziecka. Obowiązkiem moralnym nas ludzi wierzących w Boga jest ochrona dziecka przed wszelkimi zagrożeniami.

Zapraszamy do lektury książki s. dr hab. Marii Opiela prof. KUL – siostry naszego Zgromadzenia – pt. „Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana” (wydanej przez Wydawnictwo KUL w Lublinie w 2013 r.). W pozycji tej m.in. zostały omówione antropologiczne podstawy integralnej pedagogiki przedszkolnej, a w niej zagadnienia tj. dziecko jako podmiot wychowania, osoba i osobowość wychowawcy, relacje osobowe w procesie wychowania, przekaz i urzeczywistnianie wartości w procesie wczesnego wychowania. W książce został poruszony również temat współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym we wczesnej opiece i edukacji dziecka.

Wszystkich zainteresowanych tą pozycją odsyłamy do Repozytorium Instytucjonalnego KUL, gdzie jest zamieszczona na stronie repozytorium.kul.pl TUTAJ oraz dostępna w Sklepie Stowarzyszenia „Dobroć” TUTAJ.

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego

to książka wskazująca na inspiracje pedagogiczne Edmunda Bojanowskiego. Jest ona owocem pracy interdyscyplinarnej zespołu badawczego, w skład którego weszło grono bardzo zacnych profesorów z różnych dziedzin wiedzy. W pozycji znajdziemy refleksje teoretyczne i rozwiązania praktyczne związane z wychowaniem. Do jej opracowania zostały wykorzystane cenne zasoby archiwalne – dociekania pedagogiczne Bojanowskiego, które pozostawił w formie Notatek.

Wszystkich zainteresowanych tą pozycją odsyłamy do Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Kliknij TUTAJ. Publikacja dostępna jest również w Sklepie Stowarzyszenia „Dobroć” TUTAJ.

 

Autorka książki przedstawia podstawowe założenia wczesnego wychowania w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, które zostały ujęte zarówno w wymiarze podmiotowym, jak  i filozoficzno-religijnym.  Założenia te są ściśle związane z koncepcją wychowania integralnego realizowanego w pedagogice katolickiej.

s. Małgorzata Kaput

 „Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie” 

Książka dostępna w Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Kliknij TUTAJ oraz w Sklepie Stowarzyszenia „Dobroć” TUTAJ.

Wychowanie małego dziecka jest bardzo ważnym zadaniem i obowiązkiem rodziców. W tej jakże niełatwej misji chce ich wspierać przedszkole i Kościół kierując się zasadą pomocniczości. Żyjemy w świecie, który lansuje różne modele wychowania. Wszystkim, którzy w obliczu współczesnych wyzwań edukacyjnych poszukują wsparcia w wychowaniu małego dziecka w oparciu o chrześcijański system wartości i zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego polecamy książkę pt.

„Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół”

pod red. ks. Andrzeja Kicińskiego i s. Marii Opiela.

Publikacja dostępna jest na stronie Repozytorium Instytucjonalne KUL. Kliknij TUTAJ oraz do nabycia w sklepie internetowym Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”. Kliknij TUTAJ.

Strona w trakcie tworzenia. Zapraszamy ponownie … 

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności