Polecane publikacje

o bł. Edmundzie, wychowaniu i inne …

Bądź tylko spokojna, czytaj, pracuj, a przy ćwiczeniach pobożnych i tęsknota nie znajdzie przystępu do Ciebie.

Prace, Szkice i Notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita

Instytut Leksykografii KUL przygotował do druku czwartą pozycję z serii wydawanych przez siebie prac naukowych, Instytut ten, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu, związanemu z wydawaniem Encyklopedii Katolickiej, był – jak się wydaje – jedną z nielicznych placówek edytorskich, odpowiednio kompetentnych do podjęcia się trudu wydania drukiem niezwykłej, i pisarsko różnorodnej w formie, spuścizny bł. Edmunda Bojanowskiego. O skali trudności warsztatowych może świadczyć m. in. konieczność przygotowania specjalnej „instrukcji wydawniczej” (co prawda do użytku wewnętrznego), gdyż te będące w naukowym obiegu, nie dawały gwarancji ”pełnej zrozumiałości przez współczesnego czytelnika” myśli naszego Błogosławionego. Instrukcję opracował dr Edward Gigilewicz – redaktor naczelny ostatnich tomów Encyklopedii Katolickiej oraz dyrektor Instytutu Leksykografii KUL.

Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss
Fragment z recenzji wydawniczej publikacji pt.
PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA
Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

Zapraszamy do lektury książki, która szczegółowo omawia pedagogikę integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego. Jej właściwym celem jest przede wszystkim ochrona osoby i rodziny. Aktualność tego celu jawi się tym wyraźniej w kontekście współczesnych wyzwań.

Do lektury książki zapraszamy każdego komu sprawa wychowania małego dziecka i rodziny, jako pierwszego i właściwego środowiska wychowawczego, leży głęboko na sercu.

Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
Rok wydania: 2019, Liczba stron: 237
Autorzy: S. Maria Opiela
Kategoria: Pedagogika, ISBN: 978-83-8061-656-1

Książka dostępna na books-box.com Kliknij w TUTAJ.

Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana.

Jesteśmy świadkami jak na naszych oczach toczy się walka o duszę dziecka. Obowiązkiem moralnym nas ludzi wierzących w Boga jest ochrona dziecka przed wszelkimi zagrożeniami.

Zapraszamy do lektury książki s. dr hab. Marii Opiela prof. KUL – siostry naszego Zgromadzenia – pt. „Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana” (wydanej przez Wydawnictwo KUL w Lublinie w 2013 r.). W pozycji tej m.in. zostały omówione antropologiczne podstawy integralnej pedagogiki przedszkolnej, a w niej zagadnienia tj. dziecko jako podmiot wychowania, osoba i osobowość wychowawcy, relacje osobowe w procesie wychowania, przekaz i urzeczywistnianie wartości w procesie wczesnego wychowania. W książce został poruszony również temat współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym we wczesnej opiece i edukacji dziecka.

Wszystkich zainteresowanych tą pozycją odsyłamy do Repozytorium Instytucjonalnego KUL, gdzie jest zamieszczona na stronie repozytorium.kul.pl. Kliknij TUTAJ.

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego

to książka wskazująca na inspiracje pedagogiczne Edmunda Bojanowskiego. Jest ona owocem pracy interdyscyplinarnej zespołu badawczego, w skład którego weszło grono bardzo zacnych profesorów z różnych dziedzin wiedzy. W pozycji znajdziemy refleksje teoretyczne i rozwiązania praktyczne związane z wychowaniem. Do jej opracowania zostały wykorzystane cenne zasoby archiwalne – dociekania pedagogiczne Bojanowskiego, które pozostawił w formie Notatek.

Wszystkich zainteresowanych tą pozycją odsyłamy do Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Kliknij TUTAJ.

 

Strona w trakcie tworzenia. Zapraszamy ponownie … 

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net