Służebniczki i Młodzi

Duszpasterstwo młodzieżowo – powołaniowe

Rozważ tylko jaki w sercu słyszysz głos.

Młodość jest szczególnym czasem, kiedy człowiek tworzy siebie pod względem moralnym. Ma to ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości. Przykładem jest życie  bł. Edmunda Bojanowskiego – Założyciela naszego Zgromadzenia, który na swojej młodzieńczej drodze życia spotkał duszpasterzy. Oni jako duchowi przewodnicy pomogli rozbudzić w nim wielkie pragnienie oddania wszystkich sił, talentów, by służyć Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Historia jego życia i poszukiwania woli Bożej nieustannie zachęca Siostry do towarzyszenia młodym ludziom na drogach poszukiwania szczęścia.

W Ewangelii św. Marka czytamy:

„Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.”

To jest zasadnicza prawda, Jezus powołuje człowieka na drogę życia zakonnego. On jest autorem wezwania, a ja w swojej wolności mogę pójść za wezwaniem Jezusa lub je odrzucić. Również i dziś Jezus powołuje młodych ludzi, aby na Jego miłość odpowiedzieli swoją miłością.

Jak usłyszeć to Jezusowe wezwanie?
Jak rozeznać drogę powołania?

 

Bóg przemawia do człowieka w cichości serca. Współczesny świat utrudnia wsłuchiwanie się w głos Boga. Codzienność w której żyjemy zalewa nas swoim chaosem i ciągłą gonitwą prowadzącą donikąd.

 

W życiu każdego człowieka nadchodzi czas aby odpowiedzieć sobie na ważne pytania: Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Jakie jest moje powołanie? Bóg każdego z nas stwarza osobiście. Czytając w Księdze Rodzaju opis stworzenia człowieka można powiedzieć, że jak garncarz, kształtuje naczynie, tak Bóg kształtuje nas – Ciebie i mnie swoim pragnieniem i wlewa w nas życie – cząstkę siebie, chęć życia z Nim. Każdy z nas może i powinien powiedzieć: Żyję, ponieważ Bóg mnie zapragnął. Bóg mnie zapragnął na wieczność i nie przestaje mnie pragnąć. Dlatego też w sercu Twoim i moim jest pragnienie Boga.

Każdy z nas ma swoje niezastąpione miejsce w sercu Boga – podczas rekolekcji jakie organizujemy dla młodzieży żeńskiej jest czas i miejsce, by poznać Jego zamysł względem siebie. Potrzeba do tego  czasu na modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, rozmowę.

Czekamy na Ciebie! 🙂

KONTAKT

Zadzwoń... napisz... Jeśli tylko chcesz porozmawiać, podzielić się swoimi radościami lub smutkami. Jeśli tylko chcesz zapytać - rozwiać swoje wątpliwości. Zadzwoń... Napisz... Siostra Klaudia, Barbara i Karolina czekają na Twój pierwszy krok!

s. M. Klaudia Sochocka
515 284 863
mlodziez@siostry.net

s. M. Karolina Dobosz
505 394 540
pk.mlodziez@siostry.net

s. M. Barbara Żydek
512 745 369
pt.mlodziez@siostry.net

3 DROGOWSKAZY, które pomogą Ci odkryć ŻYCIOWE POWOŁANIE!

1. Sakramenty Święte, a szczególnie częste korzystanie z sakramentu Pokuty i Eucharystii.

W sakramencie Pokuty staje w prawdzie przed Bogiem i przed sobą samym, zrywam maski, które nakładam, aby robić „lepsze wrażenie”. Prawda zawsze wyzwala i daje klarowniejszy obraz samego siebie. Miłosierdzie Boże pozwala mi dostrzec, że Jezus kocha mnie mimo ciągłych moich upadków, grzechów. Jego miłość jest większa niż mój grzech. Tu doświadczam ogromu miłości Chrystusowej.
Eucharystia jest największym darem jaki Jezus mógł nam pozostawić tu na ziemi. To właśnie podczas Mszy Św. działa sam Jezus Chrystus, to On ma moc mnie przemieniać. Jest jednak jeden warunek, muszę Mu na to pozwolić, aby On mógł we mnie działać. Jezus potrzebuje mojego przyzwolenia, otwarcia serca, a wtedy On będzie mi powoli wskazywał jaką drogę dla mnie przygotował, co jest Jego zamiarem wobec mnie samej. W Eucharystii Jezus łączy się z człowiekiem, daje się człowiekowi w pełnym zaufaniu, ofiarowuje się nam, dlatego że nas kocha i wie, że Go potrzebujemy, aby kroczyć Bożymi drogami.

2. Modlitwa

To dzięki niej otwieram się na natchnienia Boże. W ciszy serca na modlitwie Jezus przemawia do człowieka. Dobrze jest w czasie modlitwy wczytywać się w słowa Pisma Świętego. Słowo Boże jest „żywe i skuteczne”, zawiera ono wiele wskazówek jak żyć, aby być blisko tego, który mnie stworzył, dzięki któremu istnieję. Warto jak najczęściej czytać Pismo Święte, aby ono stało się swego rodzaju kompasem prowadzącym ciągle do Boga.

3. Codzienność, czyli spotkania z ludźmi.

Warto „przyglądać się” temu wszystkiemu z perspektywy czasu. Przypomnieć sobie, co mnie ostatnio spotkało. Ponieważ Bóg przemawia również przez jakieś osoby, wydarzenia i nie przez przypadek to właśnie ja spotkałem tę czy inną osobę. To są te znaki dnia codziennego przez które Bóg przesyła mi jakieś wiadomości.
Jezus również dziś powołuje wiele młodych osób do podjęcia tej szczególnej drogi jaką jest życie zakonne. To Jezus składa w serce młodego człowieka pragnienie poświęcenia, oddania się Chrystusowi do pełnej dyspozycji. Wybór takiej drogi życiowej jest odpowiedzią człowieka na miłość Jezusową, jaką został obdarowany. To najpiękniejszy dar, jaki osoba może złożyć swemu Bogu i Stwórcy. Dopiero wtedy człowiek może w pełni przeżywać swoje szczęście, gdy jego serce jest w łączności z Sercem Jezusowym. Szczególnie właśnie w naszych czasach jest duża potrzeba tych, którzy będą innym głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie swoim słowem i czynem. Potrzeba tych którzy staną się żywą Ewangelią dla współczesnego świata i zaniosą miłość, będą pogłębiać wiarę oraz wzmacniać nadzieję.
Błogosławiony Edmund Bojanowski założyciel naszego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP powiedział: „Życie piękne ma człowiek wtedy, gdy otwarty jest na działanie Boga”. Każdy z nas w swojej codzienności powinien być otwarty na natchnienia Boże. Odkrywać co Jezus chce, abym czynił? Jaki jest zamysł Boży wobec mojego życia?

Modlitewne Wsparcie Rozeznających Powołanie

Stoisz przed wyborem drogi życia?
Możemy Cię wspierać naszą modlitwą!!!

W inicjatywie tej pragniemy dzielić się
z młodymi ludźmi
– tym co mamy najcenniejsze
NASZYM TRWANIEM PRZED JEZUSEM.

Jak zgłosić prośbę o modlitwę?
Napisz do nas nas na adres

sluzebniczki.mwrp@gmail.com

Twoja intencja zostanie powierzona jednej z naszych Sióstr, która będzie ją polecać Panu Bogu.

Odkrycie i przyjęcie życiowego powołania to proces wymagający wielkiego zaangażowania:

– cierpliwości słuchania własnego serca
– wytrwałej modlitwy by poznać pragnienia Serca Bożego.

Dzięki temu można właściwie rozeznać jaką drogą Pan Bóg chce każdego z nas przez życie przeprowadzić.

Bez procesu rozeznawania, dokonanie życiowego wyboru często staje się zbyt trudne … – a przecież to jedna z najpiękniejszych chwil naszego życia.

Ciebie i tajemnice Twojego serca zawierzamy wstawiennictwu
bł. Edmunda Bojanowskiego
– Założyciela naszego Zgromadzenia

Duchowi Pomocnicy Powołań

Duchowi Pomocnicy Powołań przez codzienna modlitwę wspierają Siostry w wypełnianiu powołania. Stają się jakby pomostem między Bogiem a Siostrami i wszystkimi osobami, które rozeznają powołanie. Ich codzienna modlitwa pomaga młodym w rozeznaniu powołania. Niejednokrotnie jest najlepszą dopowiedzią do rozmów jakie młode osoby podejmują rozeznając powołanie z kapłanami, siostrami. Duchowi pomocnicy przez modlitwę, cierpienie, włączają się w towarzyszenie młodym w odkrywaniu szczęścia jakim jest odnalezienie swojego miejsca. Pomocnicy powołań są wielkim Skarbem dla Zgromadzenia.

Aby zostać Duchowym Pomocnikiem Powołań i modlić się w intencji naszego Zgromadzenia trzeba zdeklarować się do codziennej modlitwy w intencji rozeznających powołanie oraz za Siostry.

 

Każda osoba otrzymuje Legitymację, a przez korespondencję otrzymuje informacje o Zgromadzeniu i o nowych powołaniach.

Zadania Duchowych Pomocników Powołań

  1. Codzienne rozważenie jednej tajemnicy różańcowej i ofiarowanie jej w intencji nowych powołań oraz wytrwania dla powołanych.
  2. Odmówienie każdego dnia modlitwy o nowe powołania zakonne. [Msza św. Duchowych Pomocników Powołań]
  3. Uczestniczenie przynajmniej raz w miesiącu w tej intencji we Mszy świętej i ofiarowanie Komunii świętej.
  4. Ofiarowanie cierpienia i dobrych uczynków w intencji powołań, w intencji wspólnot służebniczek oraz w intencji tych, którym posługują Siostry.

Modlitwa o nowe powołania do Zgromadzenia

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.
Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący o łaskę nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.
Spraw niech przykład życia bł. Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając je na potrzeby bliźnich. Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

Jeśli chcesz należeć do KOŁA DUCHOWYCH POMOCNIKÓW POWOŁAŃ Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, napisz do s. Klaudii na adres: mlodziez@siostry.net

 

Świadectwa powołania

Dzięki Maryi jestem Służebniczką

Powołanie jest niezgłębioną Tajemnicą i niczym niezasłużonym Darem. Jest pragnieniem Boga, złożonym w sercu konkretnego człowieka, którego, jak mówi nam Słowo Boże, Bóg „nosił w sercu”. Kiedy słuchamy czy czytamy historie powołań, zauważamy, że każda jest inna, niepowtarzalna, wyjątkowa i jedyna.

Bo każdego Bóg prowadzi inną drogą. Powstające 3.05.1850 roku Zgromadzenie bł. Edmund Bojanowski oddał pod szczególną opiekę Maryi.

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności