Modlitwy

Modlitwy za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Boże źródło wszelkiego dobra,

proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski …………………………………………………………..

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

*****

 

Boże, Ty powołałeś Edmunda Bojanowskiego,

aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.

Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący, o łaskę ………………………………………………….

Spraw, niech przykład życia Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając na potrzeby bliźnich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

*****

 

Boże, Ojcze miłosierdzia, za natchnieniem Twojej łaski bł.Edmund Bojanowski,

zapatrzony w Niepokalaną Służebnicę Pańską był przedłużeniem Twego opatrznościowego działania w świecie. Za jego przyczyną prosimy Cię o wysłuchanie naszych próśb……………………

Spraw, najłaskawszy Ojcze, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Otocz chwałą świętości wiernego Sługę i uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą, byśmy w nim podziwiać mogli nieustannie cuda Twej łaski i równocześnie jego przykład i wstawiennictwo niech umocnią nasze serca w czynnym przekształcaniu świata w duchu Chrystusowym. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

Litania do błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

 • Kyrie eleison, Chryste eleison.
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Niepokalana Matko Chrystusowa – módl się za nami.
 • Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca – módl się za nami.
 • Błogosławiony Edmundzie – Ufający Bożej Opatrzności…
 • Błogosławiony Edmundzie – Gorliwy wielbicielu Eucharystii…
 • Błogosławiony Edmundzie – Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej…
 • Błogosławiony Edmundzie – Obrońco wiary świętej…
 • Błogosławiony Edmundzie – Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej…
 • Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu…
 • Błogosławiony Edmundzie – Mężu modlitwy…
 • Błogosławiony Edmundzie – Założycielu Zgromadzenia Służebniczek…
 • Błogosławiony Edmundzie – Patronie wiernych świeckich…
 • Błogosławiony Edmundzie – Serdecznie dobry człowieku…
 • Błogosławiony Edmundzie – Sługo ubogich…
 • Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku dzieci…
 • Błogosławiony Edmundzie – Opiekunie sierot…
 • Błogosławiony Edmundzie – Wsparcie dla chorych…
 • Błogosławiony Edmundzie – Pocieszycielu opuszczonych…
 • Błogosławiony Edmundzie – Wspomożycielu rodzin…
 • Błogosławiony Edmundzie – Wzorze dla słabych i cierpiących…
 • Błogosławiony Edmundzie – Wychowawco dzieci i młodzieży…
 • Błogosławiony Edmundzie – Pomoc dla umierających…
 • Błogosławiony Edmundzie – Hojny dla potrzebujących…
 • Błogosławiony Edmundzie – Orędowniku w trudnościach…
 • Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie pokory i prostoty…
 • Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku ojczystej kultury…
 • Błogosławiony Edmundzie – Wzorze patriotyzmu…
 • Błogosławiony Edmundzie – Jednoczący wielu wokół dobra…
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook
Facebook
Twitter
Google+
https://siostry.net/patron/modlitwy
Pinterest
LinkedIn