Akatyst
29 czerwca, 2020

Akatyst
ku czci błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

 

Błogosławiony Edmundzie synu Wielkopolskiej Ziemi,
przez zawierzenie Bogu odkrywający i wypełniający Jego wolę,
przygarniający do serca dzieci, ubogich i chorych,
jesteś duchowym opiekunem dla tych, którzy wołają

Witaj błogosławiony Edmundzie

„Bez Maryi trudno byłoby żyć na świecie”

/bł. Edmund Bojanowski/

Błogosławiony Edmundzie czcicielu Maryi
– módl się za nami

1. Witaj, Apostole Pani Gostyńskiej przez Nią uzdrowiony,
Witaj, wpatrujący się z ufnością w Jej matczyne oczy,
Witaj, powierzający Maryi tajemnice swego serca,
Witaj, naśladujący Jej oddanie Bogu.

2. Witaj, krzewicielu kultu Bogarodzicy,
Witaj, przychodzący do Niej w każdym strapieniu,
Witaj, pozdrawiający Maryję w Niepokalanym Poczęciu,
Witaj, pozostający Jej wierny aż do końca.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

„Dzieci to najdroższy skarb Chrystusa Pana”

/bł. Edmund Bojanowski/

Błogosławiony Edmundzie miłośniku dzieci
– módl się za nami

 

3. Witaj, opiekunie osieroconych dzieci,
Witaj, darzący uśmiechem i niosący nadzieję,
Witaj, uczący mądrości i wiary,
Witaj, słyszący najcichszy szept dziecka.

4. Witaj, walczący z atakami na niewinność dzieci,
Witaj, pielęgnujący w nich podobieństwo Boże,
Witaj, ochraniający wartość rodziny,
Witaj, stróżu chrześcijańskiego wychowania.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

„Ubodzy nieśmiejący wyciągnąć rękę po jałmużnę szczególną obudzają we mnie litość”

/bł. Edmund Bojanowski/

Błogosławiony Edmundzie sługo ubogich
– módl się za nami

 

5. Witaj, którego oczy widziały cierpienie ubogich,
Witaj, którego dłonie z miłością dotykały nędzy,
Witaj, okazujący miłość poprzez czyny,
Witaj, serdecznie dobry człowieku.

6. Witaj, podejmujący wszelkie posługi z ochotą,
Witaj, zdolny do wielkodusznego poświęcenia,
Witaj, którego apostolstwo miłosierdzia wypełniało życie,
Witaj, dla biednych ogołocony ze wszystkiego.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

„Trzeba po prostu ofiarować samego siebie tym wszystkim, którzy nas potrzebują”

/bł. Edmund Bojanowski/

Błogosławiony Edmundzie wsparcie dla chorych
– módl się za nami

 

7. Witaj, z narażeniem życia bliźnim pomagający,
Witaj, podający leki i słowa pociechy,
Witaj, zachęcający chorych do świętych sakramentów,
Witaj, który do umierających sprowadzałeś kapłana.

8. Witaj, w którego sercu chorzy mieli miejsce szczególne,
Witaj, wzywany by służyć radą i doświadczeniem,
Witaj, zakładający szpital by nieść ulgę w cierpieniu,
Witaj, herosie sam wątłego zdrowia.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

„Czułem zadowolenie iż nie milczałem ale wedle sił broniłem praw Kościoła”

/bł. Edmund Bojanowski/

Błogosławiony Edmundzie obrońco wiary świętej
– módl się za nami

 

9. Witaj, uczący życia własnym przykładem,
Witaj, pobudzający sumienia oziębłych katolików,
Witaj, wzorze szacunku do kapłaństwa,
Witaj, żyjący z Bogiem i dla Boga.

10. Witaj, prosty i pokorny członku Ludu Bożego,
Witaj, z wiarą odkrywający swoje powołanie,
Witaj, synowsko posłuszny Kościołowi,
Witaj, głosicielu Dobrej Nowiny.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

„Modliłem się gorąco – ale nie słowami, nie myślą, tylko wyprężonym uczuciem całego serca i duszy”

/bł. Edmund Bojanowski/

 

Błogosławiony Edmundzie mężu modlitwy
– módl się za nami

 

11. Witaj, ściśle zjednoczony z Bogiem przez modlitwę,
Witaj, czerpiący z niej siłę do służby człowiekowi,
Witaj, miłośniku Świętej Liturgii,
Witaj, gorliwy czcicielu Eucharystii.

12. Witaj, bezgranicznie ufający Bożej Opatrzności,
Witaj, doceniający pobożność ludową,
Witaj, rozważający tajemnicę życia świętych,
Witaj, czyniący wszystko na większą chwałę Boga.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

„Niech błogosławieństwo Boże będzie z wami, a łaska Jego święta niech wam dopomaga”

/bł. Edmund Bojanowski/

Błogosławiony Edmundzie odbicie miłości Ojca
– módl się za nami

 

13. Witaj, któryś Maryi zawierzył założone Zgromadzenie,
Witaj, dzielący się duchowym bogactwem w drodze do świętości,
Witaj, pomagający przetrwać przeciwności w powołaniu,
Witaj, Duchowy Ojcze Rodziny Służebniczek.

14. Witaj, promieniujący gorliwością chrześcijańską,
Witaj, podporo dla zbolałych matek,
Witaj, przykładzie dla stroskanych ojców,
Witaj, patronie wiernych świeckich.

Alleluja, alleluja, alleluja

Dzisiaj nasz ukochany Ojcze Edmundzie,
wielbimy z Tobą Najświętszą Trójcę,
za życie Twoje i wiarę,
dlatego z wdzięcznością wszyscy wołamy

Alleluja, alleluja, alleluja

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności