Nowenna II
30 czerwca, 2020

Dzień 1

Boże, Ojcze Niebieski, Ty czujnym i troskliwym działaniem Twej Opatrzności udzielasz nam na ziemi swoich darów. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór wytrwałej i nieugiętej ufności w Twoją Opatrzność, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy wśród zmiennych kolei życia szukali jedynie pokrzepienia w Bożej Opatrzności oraz z nadzieją powierzali Bogu swoje troski, nieustannie Mu dziękując i wielbiąc Go za dary Jego miłości. Amen.

Dzień 2

Boże, Ojcze Niebieski, Twoje przebaczenie i miłosierdzie nie mają miary. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór zawierzenia Twemu Miłosierdziu o wysłuchanie naszych próśb …. .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy ufając w nieprzebrane Miłosierdzie Boże nie ulegali zwątpieniu i rozpaczy, ale szukali jedynej pociechy i ratunku w ramionach dobrego Ojca, który nie odwraca się od tych, którzy Go wytrwale szukają. Amen.

Dzień 3

Boże, Ojcze Niebieski, Ty objawiasz wolę swoją i odwieczny plan miłości i odkupienia wszystkim pokoleniom. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór posłuszeństwa Twojej woli, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy nasze umysły i serca przyoblekli w pokorę i miłość, starając się niestrudzenie, w duchu wiary oraz uległości, odczytywać i wypełniać wolę naszego Ojca w niebie. Amen.

Dzień 4

Boże, Ojcze Niebieski, Ty pozwalasz człowiekowi kosztować rozkoszy swojej miłości i zapraszasz go do zażyłej więzi z Sobą. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór głębokiego zjednoczenia z Tobą przez wielkoduszną praktykę pokuty i umartwienia, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy nie przywiązując się do dóbr ziemskich, dzięki pokucie i umartwieniu mogli stale, z odnowionym duchem odkrywać w swoich sercach ojcowską miłości Boga. Amen.

Dzień 5

Boże, Ojcze Niebieski, Ty rozpalasz i pociągasz dusze ludzkie do poufnego obcowania z Tobą. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako gorliwego męża modlitwy, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy wypełniali nasze serca gorącym pragnieniem modlitwy oraz chętnie poddawali się natchnieniom i prowadzeniu Ducha Świętego, który kieruje nasze myśli, pragnienia i czyny ku niezmierzonej miłości Ojca. Amen.

Dzień 6

Boże, Ojcze Niebieski, posyłając swojego Syna na ziemię zapragnąłeś, aby stał się sługą wszystkich. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór służby człowiekowi, o wysłuchanie naszych próśb …

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zamykali naszych serc i rąk na biedę moralną czy materialną naszych braci, ale ochoczo i wielkodusznie zaradzali ich potrzebom. Niech przez czyny miłosierdzia doświadczą troskliwej opieki Boga, Ojca wszystkich ludzi i na nowo odkryją w sobie Jego obraz oraz wartość swojego człowieczeństwa. Amen.

Dzień 7

Boże, Ojcze Niebieski, Ty karmisz dusze ludzkie Ciałem i Krwią swojego Syna, umacniając je w ziemskim pielgrzymowaniu swoimi sakramentami. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako żarliwego czciciela Eucharystii, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami wszystkimi, abyśmy posilając się Ciałem i Krwią Chrystusa całym swoim życiem świadczyli, że Bóg jest naszą jedyną miłością i pragnieniem oraz byśmy przez wierność przyrzeczeniom chrzcielnym, nieustannie Boga wielbili i przyczyniali się do wzrostu czci i kultu Eucharystii. Amen.

Dzień 8

Boże, Ojcze Niebieski, Ty z upodobaniem rozlewasz swego Ducha na serca pokorne i proste. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś swojemu ludowi jako wzór pokory i dziecięcej prostoty, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy pokornym sercem i w prostocie ducha odnajdywali światło oraz Bożą moc. Niech z dziecięcą szczerością powierzamy swoje troski najlepszemu Ojcu, który hojnie darzy tych, co w Nim pokładają swoją nadzieję. Amen.

Dzień 9

Boże, Ojcze Niebieski, w swoich odwiecznych planach zechciałeś, aby Maryja z Nazaretu stała się Matką Twojego Syna i całego Kościoła. Prosimy Cię, za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego, którego dałeś ludowi jako wzór synowskiego zawierzenia i głębokiej czci dla Maryi Niepokalanej, o wysłuchanie naszych próśb … .

Błogosławiony Edmundzie, Ojcze dzieci, ubogich i chorych, wstawiaj się za nami, abyśmy wiernie naśladując cnoty Bożej Matki mogli upodabniać się do Jej Syna, Jezusa Chrystusa, oraz każdą chwilą swojego życia wyśpiewywać Bogu hymn chwały i uwielbienia. Amen.

 
 

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności