Gotowy, aby służyć

Gotowy, aby służyć

Pieśń: Przychodzisz do nas Ojcze Edmundzie Chrystus w Ewangelii uczy nas jak być sługą. On jest tym, który służy. W milczeniu nalewa wody i podchodzi do każdego ucznia z osobna, myje nogi i ociera je swoją miłością. Jezus daje nam do zrozumienia, że cały czas jest...