Panna Wierna

Panna Wierna

Ostatnio słyszymy w czytaniach mszalnych o spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, ale nie odnajdujemy w Piśmie Świętym żadnej wzmianki o tym, że widział się z Maryją.                         ...