Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba
21 grudnia, 2022

„Wszystko w rękach Boga” – z tą myślą bł. Edmunda Bojanowskiego dobiegł końca rok szkolny na wszystkich zmianach i poziomach naszej szkoły w Cochabamba. Przez pierwsze dwa miesiące (luty-marzec 2022) zajęcia odbywały się wirtualnie, ze względu na COVID. Od kwietnia z radością powróciliśmy do zajęć w klasach, by mieć osobisty kontakt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Ten rok szkolny był dla nas rokiem wielu wyzwań, gdyż uczniowie powrócili do szkoły z bardzo zróżnicowaną wiedzą, bowiem nie wszyscy mieli takie same możliwości korzystania z wirtualnych klas. To wymagało od nauczycieli dobrego rozeznania stanu wiedzy uczniów, aby podjąć zajęcia wyrównujące. Kontynuowanie tego trudnego zadania pozostaje na dalszy etap edukacji. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją nie było wielu zajęć pozalekcyjnych takich jak balet, zawody sportowe, wycieczki. Ufamy, że w przyszłym roku wznowimy te działania dla dobra uczniów i dla ich integralnego rozwoju.

Na zakończenie roku szkolnego wszyscy nauczyciele spotkali się, aby podsumować wykonaną pracę. Był to również czas, by zastanowić się nad wpływem bł. Edmunda Bojanowskiego na naszą misję wychowawczą i edukacyjną. Refleksją na ten temat podzielił się ks. Jarosław Dziedzic. Potem razem uczestniczyliśmy w Eucharystii – dziękowaliśmy Bogu za każdego z członków grona pedagogicznego, za ich rodziny oraz za całokształt pracy edukacyjnej w tym roku.

10 grudnia 2022 r. przeżywaliśmy uroczystość wręczenia dyplomów: 123 uczniów ze zmiany porannej i popołudniowej kończyło naukę w szkole, aby rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Na tej podniosłej uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Okręgowy Dyrektor Edukacji w Cochabamba: Mgr Jorge Mario Ponce Coca, Lic. Alison Antelo i nasza s. Teresa Golemo. Dwoje dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej, w imieniu całej społeczności uczniowskiej, pożegnało tych, którzy kończyli naukę w szkole.

Po południu, Centrum Edukacji Alternatywnej i wieczornej zakończyło swoje zajęcia również uroczystostym wręczeniem dyplomów dla 138 absolwentów: są to maturzyści z nauk humanistycznych, technicy w specjalnościach: konfekcja i szycie, rachunkowość, gastronomia, wychowanie przedszkolne, informatyka. Nasza s. Arminda Terceros Nova otrzymała dyplom nauczyciela przedszkola wraz z Elizabeth Torrez, dziewczyną, która kilka lat przebywała w naszym Domu Dziecka w Tupizie, a obecnie studiuje w Cochabambie. W tym wydarzeniu uczestniczyła Wilma Choque, przedstawicielka Departamentalnej Poddyrekcji Edukacji Dorosłych, Technik CEIL (Wspólnota Eklezjalna Kościoła Lokalnego), której jesteśmy częścią – Lic. Elia Vargas. Była też obecna nasza przełożona Wikariatu  Misyjnego w Boliwii s. Filemona Rapacz wraz z siostrami ze wspólnoty.

Z wdzięcznym sercem dziękujemy Bogu za kolejny rok pracy i wspólnych doświadczeń, za tych wszystkich, którzy tworzą Wspólnotę Edukacyjną bł. Edmunda Bojanowskiego. Rozpoczynamy czas wakacji, aby nabrać nowych sił i z nową energią przystąpić do kolejnego roku szkolnego.

s. Miriam Camargo Calizaya
(Cochabamba-Boliwia)

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności