Rozmowy na ważne tematy

Rozmowy na ważne tematy

20 września 2021 r. w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek w Dębicy, na pierwszym wieczornym spotkaniu z cyklu WIECZORNICE – rozmowy na ważne tematy społeczne, zatrzymaliśmy się nad pytaniem: Co może nam dziś powiedzieć bł. Edmund? Odpowiedzi podjął się ks. dr hab....