Sierpniowa walka o trzeźwość

Sierpniowa walka o trzeźwość

Sierpień – miesiąc abstynencji. Miesiąc wynagradzania Jezusowi za grzechy pijaństwa. Jeden z najgłupszych grzechów, w którym człowiek świadomie i dobrowolnie niszczy samego siebie. Pijaństwo to straszna przepaść śmierci, do której zło strąca codziennie tysiące ludzi....