Prace, Szkice i Notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita
30 czerwca, 2020
Instytut Leksykografii KUL przygotował do druku czwartą pozycję z serii wydawanych przez siebie prac naukowych, Instytut ten, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu, związanemu z wydawaniem Encyklopedii Katolickiej, był – jak się wydaje – jedną z nielicznych placówek edytorskich, odpowiednio kompetentnych do podjęcia się trudu wydania drukiem niezwykłej, i pisarsko różnorodnej w formie, spuścizny bł. Edmunda Bojanowskiego. O skali trudności warsztatowych może świadczyć m. in. konieczność przygotowania specjalnej „instrukcji wydawniczej” (co prawda do użytku wewnętrznego), gdyż te będące w naukowym obiegu, nie dawały gwarancji ”pełnej zrozumiałości przez współczesnego czytelnika” myśli naszego Błogosławionego. Instrukcję opracował dr Edward Gigilewicz – redaktor naczelny ostatnich tomów Encyklopedii Katolickiej oraz dyrektor Instytutu Leksykografii KUL.

Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss
Fragment z recenzji wydawniczej publikacji pt.
PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA
Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

Tom 1

Należy pogratulować redakcji krytycznie opracowanego wydania nieopublikowanych dotychczas Prac, szkiców i notatek bł. Edmunda Bojanowskiego i wyrazić im za to wdzięczność. Przeglądanie tego monumentalnego dzieła sprawia ogromną satysfakcje i ubogaca czytelnika. Chodzi o pozycję, która niejako dopełnia dwie inne, mianowicie pełne wydanie Dziennika tego apostoła polskiego ludu oraz jego Korespondencji. Ten bogaty materiał źródłowy, użyczony badaczom i wszystkim zainteresowanym osobom przyczyni się niewątpliwie do głębszego poznania niezwykłej osobowości bł. Edmunda Bojanowskiego. Ukazuje nie tylko jego zjednoczenie z Bogiem przez modlitwę i entuzjastyczną służbę człowiekowi potrzebującemu, zwłaszcza dzieciom, ale też całe bogactwo jego umysłu i serca, szeroki wachlarz jego zainteresowań, umiłowanie przez niego własnej ojczyzny, jej kultury oraz chrześcijańskich korzeni. Wszystko to uczynił nasz bohater narzędziem miłości Boga i bliźniego.

(…) Należy sobie życzyć, by to wydanie źródłowych tekstów bł. Edmunda Bojanowskiego było zachętą, prowokacją, natchnieniem, rachunkiem sumienia także dla tych wszystkich, których zainteresują sugestywne przemyślenia i fascynująca twórczość umysłu i serca, jawiące się w tych publikacjach. Każdy bowiem jest powołany do tego, by według własnych możliwości i warunków życia angażować się czynnie zarówno w realizacji przykazania miłości wobec potrzebujących jak misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Zenon Kard. Grocholewski
Fragmenty z Przedmowy do
PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA
Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

 

Tom II

Prezentowane źródła odsłaniają przed nami niezwykle aktywną, a jednocześnie wrażliwą i dbającą o życie wewnętrzne postać. Nie mamy wątpliwości, że uzupełnią one również wiele wątków znanych już z prac poświęconych Błogosławionemu. To dzięki tym źródłom dotykamy między innymi szczegółowych kwestii odnoszących się do życia codziennego, czyli wydarzeń, spotkań, trosk oraz formacji, planów, wizji i oczekiwań E. Bojanowskiego. Dzięki przygotowywanemu wydawnictwu będziemy mieli również dostęp do mało znanych tekstów, niewielkich szkiców prac, o charakterze: historycznym, literackim, etnograficznym, czy religijnym. W prezentowanych tekstach znajdujemy także fragmenty, które pozwalają nam na dopełnienie znanego już z innych źródeł obrazu życia wewnętrznego E. Bojanowskiego. A, że była to ważna, a nawet fundamentalna płaszczyzna życia późniejszego Błogosławionego, nie mamy wątpliwości. Cała jego aktywność była bowiem przesiąknięta poszukiwaniem odniesienia do Boga, czyli poszukiwaniem Jego woli. Przywołane powyżej myśli utwierdzają nas w przekonaniu potrzeby udostępnienia szerokiemu gronu odbiorców analizowanych tekstów.

Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Fragment z recenzji wydawniczej:
PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA
Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

Dane wydawnicze
PRACE, SZKICE I NOTATKI EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. INEDITA
Redakcja: Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016

PRACE INSTYTUTU LEKSYKOGRAFII KUL NR 4

Recenzenci
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

Rada Naukowa
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – przewodniczący
Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert – viceprzewodniczący
Prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Ks. dr hab. Waldemar Żurek, prof. KUL
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
S. mgr Maksymilla Barbara Pliszka – przełożona generalna Sióstr Służebniczek BDNP
Zespół edytorski
Kinga Bojanowicz, Katarzyna Brzezińska, Katarzyna Geryn-Adamowicz, Edward Gigilewicz, s. Dorota Gościńska, s. Renata Grabiec, Iwona Gromadzka, Karolina Kowalczyk, s. Maria Loyola Opiela, Marta Diana Rozwadowska, s. Agnieszka Skrzypek, Paulina Tomczyk
Korekta
Magdalena Borek, Marta Diana Rozwadowska
Indeksy
Weronika Małgorzata Gigilewicz
Skład i łamanie
Piotr Królikowski
Wydawca:
© Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
ul. Edmunda Bojanowskiego 8-10
39-200 Dębica
www.bdnp.pl

Współwydawca:
Drukarnia Archidiecezjalna
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice

Tom I – ISBN: 978-83-7593-302-4
Tom II – ISBN: 978-83-7593-303-1

Indeksy – ISBN: 978-83-7593-305-5

Druk i oprawa:
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach
www.drukarch.com.pl

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności