Nasz wspólny projekt
28 września, 2021

Edmundowe początki

Żyjący w XIX wieku Edmund Bojanowski szukał wszelkich sposób, by przekazywać ojczystą kulturę, tradycje, ochraniał polskie przysłowia, spisywał opowiadania i solidnie przygotowywał do pracy wychowawczej pierwsze służebniczki. Sam podkreślał, że wszystko „nawet najdrobniejsze szczegóły” są ważne, by jak najlepiej wspierać rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dzieci.

W trosce o rodziny i wychowanie najmłodszego pokolenia podejmujemy wiele inicjatyw, a nade wszystko ochraniamy przez wychowanie w prowadzonych ochronkach, przez katechezę w szkołach, przedszkolach. Prowadzimy tez Placówki Wsparcia Dziennego.

Trzeba nam jednak wciąż odczytywać i podejmować nowe wyzwania. Na tej drodze Opatrzność Boża stawia nam konkretnych ludzi, którzy chcą jednoczyć się wokół dobra.

I tak od września 2019 do września 2021 w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II realizowany jest projekt: Aplikacja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego na rzecz innowacji w edukacji i integracji międzypokoleniowej. Opracowanie podstaw teoretycznych wspierających publikacje metodyczne. Kierownikiem projektu jest nasza s. dr hab. M. Loyola Opiela.

Jaki to projekt?

Projekt wychodzi naprzeciw zainteresowaniu wykorzystaniem zabaw i gier, opowiadań i obrzędów w edukacji w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Służy właściwemu wykorzystaniu dorobku katolickiej myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i włączeniu go we współczesną praktykę edukacyjną, w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Materiały, które zebrał Edmund Bojanowski w ramach swych badań historycznych, literackich jako pamiątki przeszłości, inspirowały jego dociekania i działania pedagogiczne na rzecz oświaty ludu i wychowania dzieci w koncepcji ochrony. Dokonano już wyboru tekstów i uwspółcześnienia języka. Redakcyjne oraz audio-wizualne opracowanie treści pozwoli na efektywne wykorzystanie i aplikację dorobku rodzimych tradycji i zwyczajów, kształtowanie więzi społecznych, postaw patriotycznych i obyczajów, z zastosowaniem zasady ciągłości i zmiany dla kontynuacji polskiej myśli pedagogicznej.

Cel projektu

Celem projektu jest zainspirowanie osób oraz podmiotów edukacyjnych i społecznych, realizujących koncepcję pedagogiczną Edmunda Bojanowskiego w Polsce oraz w innych krajach na świecie, a szczególnie Białorusi, Danii, Szwecji, Rosji, Kazachstanie, Kamerunie, Zambii, Republice Południowej Afryki, Brazylii, Boliwii, Peru i in. do zebrania i opracowania skarbów rodzimej kultury w analogicznych aspektach i formie metodycznej. Przy czym zabawy i gry, jako uniwersalne środki, są płaszczyzną wspólną, a opowiadania i obrzędy swoistą kulturowo, którą należy zachować, a w dialogu wzajemnie poznawać.

Opracowanie podstaw teoretycznych wspierających publikacje metodyczne, ukazujących i uzasadniających wartość, potrzebę, zasady i sposoby korzystania z dorobku przeszłości i jego aplikacji w praktyce pedagogicznej jest bardzo ważne w całym kontekście integralnego wychowania. Chodzi o wskazanie uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwojowych adresatów działań edukacyjnych ważnych dla metodyki wychowania przedszkolnego, edukacji szkolnej, pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyki i organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Ważne jest także wskazanie społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym kontekście ujawnia się znaczenie i wartość merytoryczna opracowania podstaw teoretycznych.

Program wychowania … dostępny w 5 wersjach językowych!

Efektem realizacji projektu jest także opracowanie i udostępnienie w otwartym dostępie uzupełnionej, zgodnie ze wskazaniami recenzentów, wersji Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.

Edmundowe „źródło” wciąż aktualne

Obecnie, na bazie opracowanych podstawach teoretycznych, w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II, we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP i Uniwersyteckim  Centrum Medialnym KUL jest realizowany projekt: Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współczesnej edukacji. Opracowanie materiałów metodycznych.

W Uniwersyteckim Centrum Medialnym KUL opracowane na podstawie pism bł. Edmunda opowiadania są już nagrane przez aktorów z lubelskich teatrów. W nagraniach w języku hiszpańskim uczestniczyła nasza misjonarka s. Bejzyma Jodłowska, od wielu lat pełniąca posługę w Boliwii. Przed powrotem do Boliwii dzieliła się z nami tym nowym doświadczeniem medialnym, gdy mimo oporów, udzieliła wywiadu. „Boliwia daleka i bliska w opowieściach Siostry Bejzymy”, którego można posłuchać na kanale YouTube TV KUL

Nagrania gier i zabaw według Edmunda Bojanowskiego były realizowane w Dębicy przez Ekipę Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL razem z s. Loyolą. Na planie filmowym były przedszkolaki z naszej ochronki oraz dzieci zaangażowane w grupy prowadzone przez nasze siostry.

Miło nam było gościć w Dębicy sympatyczną i pracowitą Ekipę Centrum Medialnego KUL, którą tworzą: Anna Swęda, Tomasz Najda, Paweł Piwowarski. Serdecznie pozdrawiamy i wspieramy modlitwą.

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności