Bł. Edmund – przykład Ojcostwa

Bł. Edmund – przykład Ojcostwa

W naszym Założycielu, bł. Edmundzie Bojanowskim, zachwyca mnie, szczególnie w ostatnim czasie, jego ojcostwo. Choć nie założył swojej rodziny, ani nie został kapłanem – jak tego pragnął – to duchowe ojcostwo przenikało Jego serce. Kochając Boga Ojca oraz ufając Jego...
Bł. Edmund Bojanowski – Człowiek zawierzenia

Bł. Edmund Bojanowski – Człowiek zawierzenia

Słowa Litanii wspominają o Tobie, Ojcze Edmundzie, jako o „przykładzie ufnego zawierzenia Bogu”. To słowa zaczerpnięte z postawy, która była niejako szczególnym rysem Twojej duchowości. a tą postawą było zawierzenie, i to ono pozwoliło Ci osiągnąć świętość. Jednak, co...