Refleksja nad encykliką Fratelli tutti

Refleksja nad encykliką Fratelli tutti

W ostatnich dniach otrzymaliśmy dar, jakim jest nowe odczytanie rzeczywistości współczesnego świata. To encyklika Papieża Franciszka Fratelli tutti. O braterstwie i przyjaźni społecznej – skierowana do całego ludu Bożego. W obecnym czasie na całym świecie doświadczamy...