Szopki bożonarodzeniowe
22 grudnia, 2023

Szopka to rodzaj sceny przedstawiającej narodziny Chrystusa, obnoszonej podczas kolędowania w święta Bożego Narodzenia. Jej historia sięga średniowiecza i wiąże się ze św. Franciszkiem z Asyżu, ale jej korzeni można się doszukać znacznie wcześniej. Źródła podają, że już w 330 r. n.e. cesarzowa Helena poleciła, by w znajdującej się w Betlejem grocie, wybudować marmurowy żłóbek, upamiętniający narodziny Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Projekt ten przypadł do gustu św. Hieronimowi i to właśnie w myśl jego pomysłu powzięto inscenizować narodziny Syna Bożego. Około 397 r., grota, wybudowana z polecenia św. Heleny, została przebudowana na stajenkę w której umieszczono rzeźby Świętej Rodziny i towarzyszących im pastuszków. Wrażenia naturalności ówczesnej szopce nadawały pasące się w pobliżu, żywe zwierzęta. Tak ukazana szopka szybko zyskała na popularności, i wieść o niej dotarła aż do Rzymu.

Za twórcę bożonarodzeniowej szopki powszechnie uznawany jest św. Franciszek z Asyżu, który dokonał istotnych zmian w kształcie dotychczasowej szopki wigilijnej. W roku 1223, po otrzymaniu zezwolenia od papieża Honoriusza III, św. Franciszek w pustelni Greccio, przygotował niezwykłą inscenizację wydarzeń mających miejsce w noc Bożego Narodzenia. Zwołał on okolicznych mieszkańców, a na terenie pustelni ustawił  świece i pochodnie, żłóbek oraz żywe zwierzęta. Nad samym żłóbkiem, odprawiona została Msza Święta, natomiast sam konstruktor inscenizacji, diakon św. Franciszek, podjął się radosnego odśpiewania Ewangelii. Ten niezwykle piękny, zapoczątkowany przez św. Franciszka zwyczaj, szybko rozprzestrzenił się w świecie chrześcijańskim.

Przez wieki szopka wigilijna zmieniała się pod względem wystroju. Za najpełniejszy okres jej rozkwitu uważa się wiek XVIII we Włoszech. Powstawały tam szopki z dużą ilością figurek wytapianych z wosku, ustawianych w grotach. Polskie szopki także są pochodzenia włoskiego. Pod koniec XIII w. pojawiły się w naszym kraju misteria bożonarodzeniowe, które otrzymały nazwę jasełek, widowisk bożonarodzeniowych. Najstarsza zachowana szopka z figurami w Polsce – jedna z najdawniejszych istniejących w Europie – przechowywana jest w Krakowie u sióstr Klarysek, w kościele św. Andrzeja. Dwie najstarsze postacie: Matki Boskiej i św. Józefa, są datowane na II połowę XIV w.

W okresie baroku żywe inscenizacje betlejemskiej groty zastępowano w kościołach szopkami z figurami Świętej Rodziny, pasterzy, aniołów i zwierząt adorujących Dzieciątko. Ikonografia rozwijała się, dodawano elementy pejzażu, architektury, zwiększała się liczba postaci. Z czasem, Świętej Rodzinie towarzyszyli przy żłóbku charakterystyczni przedstawiciele danego narodu: mieszczanie, chłopi, rzemieślnicy, żołnierze. Coraz więcej było elementów narodowych, ludowych, patriotycznych, obyczajowych, wręcz rubasznych (to dało podstawę do wyodrębnienia szopki satyrycznej). W XVIII w. zaczęto montować figurki ruchome. A w XIX w. zdarzały się nawet szopki z tysiącem ruchomych figur. Po krótkiej przerwie szopki powróciły do kościołów, przedstawiając jedynie scenę adoracji Dzieciątka. Zwyczaj ten przetrwał przez kolejne wieki i funkcjonuje do dzisiaj.
Za jedną z najpiękniejszych, polskich szopek bożonarodzeniowych, powszechnie uznana została inscenizacja powstała w kościele ojców Kapucynów w Warszawie, której powstanie datowane jest na rok 1948. We wspomnianej szopce bożonarodzeniowej wykorzystano około 50 postaci liczących sobie od połowy do jednego metra wysokości.

Warto również wspomnieć o ludowej tradycji szopek. Ruchoma szopka, w okresie gdy została usunięta w XVIII w. z kościołów, została zaadaptowana przez kulturę ludową. Od tamtej pory datuje się, niczym nieskrępowany, rozwój szopki dyktowany ludową inwencją i wyobraźnią. Obnoszenie szopki przez grupy kolędnicze po wsiach i miastach w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli przybierało zawsze formę widowiska. Sama szopka przypominała szałas, chatę krytą strzechą, czasami pałacyk. Powstały specjalne grupy szopkarzy, trudniących się ich wyrobem. Jasełkowe przedstawienia-misteria, choć znikały z kościołów zastępowane przez szopki z figurami, nie znikały z życia wiernych. Zakonnicy szybko znaleźli świeckich naśladowców i kontynuatorów, którzy opracowali inną wersję widowiska. Włączyli je w rytuał kolędowania. Szopka – był to po prostu teatr ludowy z kukiełkami. Obyczaj ten wygasł na początku XX w.

Wśród wielu odmian polskich szopek znane są szopki krakowskie (tzw. Betlejem krakowskie), cenione i znane już od XIX w. (pierwszy wizerunek szopki prasa opublikowała w 1862 r.). Ich tradycja pozostaje żywa do dziś. Te niezwykłe, bogato zdobione inscenizacje swą architekturą nawiązują bezpośrednio do architektonicznych zabytków Krakowa. Pierwszymi twórcami tej wyjątkowej, oryginalnej tradycji byli murarze z przedmieść samego Krakowa, którzy swoje dzieła wykonywali zazwyczaj w dwóch rozmiarach. Obecne więc były szopki małe o nieruchomych figurkach przeznaczone na sprzedaż dla mieszkańców Krakowa, oraz duże szopki wigilijne, tworzące przenośne teatrzyki, w których, w roli Świętych obsadzane zostawały lalki kukiełkowe. Szopki budowano i do dziś buduje się z materiałów lekkich i nietrwałych: drewnianych listew i tektury, a ściany, dachy i hełmy wież okleja się różnokolorowymi papierami. Okna oszklone kolorowymi szybkami, rozświetlają świeczki, pełniące też funkcję lamp teatralnych.

Są szopki małe i szopki duże. Ruchome i nieruchome. Zaludnione dziesiątkami figur i przedstawiające tylko najważniejsze postacie biblijnej opowieści o narodzeniu Chrystusa. Lecz wszystkie mają jedno zadanie: przypomnieć o wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat i skłonić do refleksji nad jego wpływem na nasze życie…

 

Z artykułu „Szopki bożonarodzeniowe formą wyrażania tradycji Narodzenia Pańskiego”  oprac. przez Aleksandrę Szymańską dostępnego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności