Refleksje po sesji dla sióstr pełniących misję wśród chorych
31 października, 2022

Sesja dla naszych sióstr pielęgniarek i posługujących wśród chorych rozpoczęła się w naszym domu w Zakopanem 21 października 2022 r. wieczorną Eucharystią sprawowaną przez Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego, który poprzez wygłoszone i konferencje pozostawił liczne perełki, zasiał ziarna Bożego Słowa w nas.

Za te dni Bogu niech będą dzięki. Był to dla nas czas odnowy, ożywionej radości i nabrania nowego ducha oraz sił wewnętrznych na dalszy etap spełniania misji wśród chorych. Spotkania miały wymiar duchowy i praktyczny. Były też okazją do wymiany doświadczeń. Sesja przypadła akurat w niedzielę misyjną, więc otaczałyśmy modlitwą pracowników służby zdrowia pracujących na różnych egzotycznych szlakach wszystkich kontynentów.

Była też okazja do zdiagnozowania swego serca pielęgniarskiego w sferze duchowej, gdyż otrzymałyśmy całą gamę głębokich przeżyć.

„W zranieniu duchowym może egzystować sporo bakterii pychy, egoizmu. Krwią Boską jest możliwe uleczenie” (z rozważań ks. Zawistowskiego).

Na to spotkanie ks. A. Zawistowski „zaprosił” liczne zastępy świętych i błogosławionych. Ich przykład poruszył nasze serca. Najwięcej odwoływał się do św. Jana Pawła II, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Jana od Krzyża, bł. Edmunda Bojanowskiego, Matteo Farina (1990-2009)
z Brindisi i ks. Luigi Novarese (1914 -1984) – sam cudownie uzdrowiony poświęcił swe życie chorym.

Jan Paweł II – w liście Novo millennio ineunte – często zachęca, aby „nasze wspólnoty stały się prawdziwymi szkołami głębokiej modlitwy, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego” (NMI 32).

To jeden z istotnych elementów programu dla Kościoła na nowe tysiąclecie: „Podłożem świętości powinno być chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy […]. Oto jest sekret naprawdę żywego chrześcijaństwa, które nie musi się obawiać przyszłości, ponieważ nieustannie powraca do źródeł i z nich czerpie nowe siły” (NMI 32).

Św. Łukasz – Piewca Ducha Świętego jako Terapeuta wspaniale oddaje na kartach Ewangelii Boską Miłość.

Medycyna bardzo dobrze pomogła odczytać Ewangelię. (abp H. Hoser)

„Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.”

„Jestem ołówkiem w ręku Boga. On pisze nim to, co chce.” (Matka Teresa z Kalkuty)

Matteo Farina (1990-2009) z Brindisi, pełnił misję bycia tajnym agentem pośród ludzi młodych, mówiąc im o Bogu, aby wkroczyć pomiędzy młodych jak wirus i zarazić ich nieuleczalną chorobą – Miłością!”. Chcę być jak najczystsze lustro i jeśli taka jest Twoja wola, odbijać Twoje światło, by wpadało do serca każdego człowieka. Dziękuję za życie. Dziękuję za wiarę. Dziękuję za miłość. Jestem Twój”.

„Błogosławiony Edmundzie, do Nieba wskazuj nam szlak. Jak Ty chcemy nieść miłości znak.” – tymi słowami wyśpiewałyśmy na zakończenie niedzielnej Eucharystii nasze pragnienia nieustannego uwielbienia Boga na wzór naszego Założyciela.

s. M. Wiktoria Korzeń

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności