Linki do pozycji zamieszczonych w Repozytorium KUL, przybliżających myśl pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego oraz inne aspekty i koncepcje wychowania:
27 lipca, 2021

Publikacje, z których można skorzystać pobierając z Repozytorium KUL, zostały udostępnione pod linkiem:
https://repozytorium.kul.pl/search?query=Opiela%20Maria%20Loyola
Należy kliknąć w tytuł danej pozycji na wyświetlonej pod tym linkiem liście już 69 zamieszczonych w Repozytorium publikacji i wtedy wchodzi się w szczegóły do przeglądania i pobrania, teksty w pliku pdf można pobrać z lewej strony danej pozycji, co przedstawia poniższy przykładowy obraz:

M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1327

M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Werset, Lublin 2021. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1575

M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Preschool education programme based on the pedagogical conception by Blessed Edmund Bojanowski, Translated into English by: K. Klimkowski, Werset, Lublin 2021. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1578

М. Опеля, М. Капут, Э. Пекаж, А. Корнобис, З. Зымруз, С. Худзик, Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского, Перевод: М. Цибульский, Издательство Werset, Люблин 2021. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1602

M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bienheureux Edmond Bojanowski, Traduction: J. Masiek et M. Piwińska, 2ème édition, complétée et élargie, Werset, Lublin 2021. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1601

M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, El programa de la educación preescolar según el concepto pedagógico del beato Edmundo Bojanowski, Traducción: T. Niestorowicz, Werset, Lublin 2021. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1612

M. Opiela, Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Wyd. KUL, Lublin 2019. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1556

M. L. Opiela (red.), Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 1, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2009. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1746

M. L. Opiela (red.), Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 2, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2009. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1747

M. L. Opiela (red.), Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2012. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1787

M. L. Opiela (red.), Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, Wyd. KUL, Lublin 2014. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1332

M. L. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesności, „Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna” 5-6 (2013-2014) 10-11, s. 229-267. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1359

M. L. Opiela, Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Założenia i realizacja projektu badawczego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” 33 (2017), s. 61-84. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1337

M. L. Opiela, K. Braun (red.), W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno – pedagogiczna, Wyd. Werset, Lublin 2017. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1334

M. L. Opiela, Значение раннего воспитаниа в формировании религиозных и патриотических чувств в Эдмунда Бояновского педагогической концепции, b: О. В. Левченко (ред.) Ученые записки, ООО ИПК „Университет”, Оренбург 2014, s. 187 – 203. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1697

A. Jasnos, M. L. Opiela (red.), Nieoceniona wartość osoby. 25 lat Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni, Wyd. Werset, Lublin 2018. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1333

M. L. Opiela, Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku, „Paedagogia Christiana”, 2/34 (2014), s. 101-119. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1335

M. L. Opiela, Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji, „Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna” 5-6 (2013-2014) 10-11, s. 177-204. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1344

M. L. Opiela, Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich, „Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna” 7 (2015) 14, s. 41-74. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1343

M. Opiela, Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś, „Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna” 8 (2016) 15, s. 13-34. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1342

M. Opiela, Jan Paweł II słowem i życiem o starości i posłannictwie osób w podeszłym wieku, „Rozprawy Społeczne”, t. IX, nr 4, PSW im. Jana Pawła II, Biała Podlaska 2015, s. 42-47. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1350

M. L. Opiela, Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika” 29 (2013), s. 67-86. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1351

M. Opiela, Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP w Ośrodku Integracyjnym Dębicy w świetle systemu wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego, „Rozprawy Społeczne”, t. VI, nr 2, PSW im. Jana Pawła II, Biała Podlaska 2012, s. 70-85. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1353

M. Opiela, Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości, Polska Myśl Pedagogiczna, 2016 t.2 nr 2, s. 199-214. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1368

M. L. Opiela, From the Charism to Action in Educational, Organizational and Social Aspect on the Example of Religious Congregations formed in Poland in the Nineteenth/Twentieth Century, Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change, XXXIII(1-2) (2017), s. 91–116. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1369

M. L. Opiela, E. Świdrak, M. Łobacz (red.), Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje, Wyd. KUL, Lublin 2014. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1381

D. Bis, M. L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej, Wyd. KUL, Lublin 2013. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1382

A. Kiciński, M. Opiela (red.), Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół, Wyd. KUL, Lublin 2016. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1379

S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, M. L.Opiela, A. Smagacz (red.), Drogowskazy wychowania, Wyd. KUL, Lublin 2012. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1750

M. Opiela, Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji, Polska Myśl Pedagogiczna, 2015 t.1 nr 1, s. 141-158. – http://hdl.handle.net/20.500.12153/1352

 

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności