Przełożone

List okólny nr 39/2023

LIST OKÓLNY NR 39/2023 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry Stajemy na progu Nowego Roku Pańskiego 2023. Nie wiemy czym będzie wypełniony czas, który jest przed nami, ale już dziś zawierzajmy Bożej Opatrzności nadchodzące dni i prośmy Ducha...

czytaj dalej

List Programowy na rok 2022/2023

LIST PROGRAMOWY NA ROK 2022/2023 Drogie i Kochane Siostry, Wierzę w Kościół Chrystusowy - to hasło programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2022/2023. W łączności z Kościołem będziemy realizować go w naszej Rodzinie zakonnej idąc za myślą przewodnią: ŻYCIE...

czytaj dalej

List okólny nr 38/2022

LIST OKÓLNY NR 38/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry, Za kilka dni kończy się kolejny w naszym życiu rok liturgiczny, przez który swą miłością wyrażaną m.in. w sakramentach świętych, w Słowie i w liturgii Chrystus Król prowadził nas ku...

czytaj dalej

List okólny nr 1/2022

L I S T   O K Ó L N Y   NR  1/2022 Drogie i Kochane Siostry Na początku mojego posługiwania, jako przełożonej prowincji krakowskiej, pragnę w kilku słowach zwrócić się do każdej z Sióstr ze słowami serdecznego powitania i pozdrowienia. Udało...

czytaj dalej

List okólny nr 37/2022

LIST OKÓLNY NR 37/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry, Po wakacyjnym czasie, w odmienionych personalnie wspólnotach i z nowymi Zarządami Prowincjalnymi rozpoczynamy kolejny etap naszej wędrówki drogami wiary oraz kontynuujemy sztafetę w...

czytaj dalej

List okólny nr 36/2022

LIST OKÓLNY NR 36/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry, Bardzo serdecznie pragnę podziękować za modlitwy i ofiary składane w intencji Generalnego Zebrania Konsultacyjnego, które przeżyłyśmy w atmosferze siostrzanego zatroskania o naszą...

czytaj dalej

List okólny nr 35/2022

LIST OKÓLNY NR 35/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry, Niniejszym listem pragnę powiadomić o decyzjach Rady Generalnej dotyczących powołania Zarządów Prowincjalnych na najbliższą kadencję. Po przeprowadzonych we wspólnotach konsultacjach...

czytaj dalej

List okólny nr 34/2022

LIST OKÓLNY NR 34/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry, W kolejnym liście okólnym przekazuję ważne informacje dla Zgromadzenia i zapraszam wszystkie Siostry do osobistego zaangażowania i wspólnego przeżywania wydarzeń. Dobiegają końca...

czytaj dalej

List okólny nr 4/2022

LIST OKÓLNY NR 4/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT PROWINCJI TARNOWSKIEJ Drogie i Kochane Siostry Dziewięć miesięcy przed uroczystością Narodzenia Pańskiego przeżywamy w liturgii uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W to święto patronalne naszej Prowincji wspominamy...

czytaj dalej

List okólny nr 33/2022

LIST OKÓLNY NR 33/2022 DO WSZYSTKICH WSPÓLNOT ZGROMADZENIA Drogie i Kochane Siostry Już wkrótce wraz z całym Kościołem rozpoczniemy kolejny w naszym życiu liturgiczny okres Wielkiego Postu. Będziemy kontemplować paschalną drogę Jezusa, który uniżył samego siebie...

czytaj dalej

Szybki kontakt:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych zgodnie z polityką prywatności

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
ul. Bojanowskiego 8 - 10, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 51 (sekretariat)
email: sekretariatgeneralny@siostry.net

Delegatka ds.ochrony małoletnich
email: ochrona.maloletnich@siostry.net
Inspektor Ochrony Danych
email: iod@siostry.net

Pekao S.A.
33 1240 1923 1111 0000 2029 2265

tel. 14 670 27 14 (furta klasztorna)
email: debica.bojanowskiego@siostry.net