Kim jesteśmy

To co robimy, robimy dla Boga – a wobec takiego celu bardzo małymi zdają się trudności choćby najdotkliwsze!​ /bł. Edmund Bojanowski/

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” zostało założone 25 marca 2004 r. z inicjatywy Sióstr Służebniczek BDNP. Jego członkami są zarówno siostry jak również osoby świeckie. Łączy nas wspólny cel. Inspirowani myślą i przykładem życia bł. Edmunda pragniemy poprzez pomoc podejmowaną ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich oraz chorych.

​Podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy działając na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W tym celu angażujemy się w: 

  • działalność oświatową i opiekuńczo-wychowawcza;
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • działalność charytatywną i dobroczynną;

POMAGAMY W PROWADZENIU PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO “PROMYKI NADZIEI”

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”Placówka Wsparcia Dziennego Promyki Nadziei”]
  • w trosce o wychowanie organizujemy min. konferencje, spotkania, warsztaty, debaty na ten temat;

Naszą szczególną troską otaczamy osoby chore, starsze i samotne, których odwiedzamy w środowisku. Dla nich prowadzimy również DOM SYMEONA I ANNY 

Jest to dom dziennego pobytu dla osób starszych, w którym nasi Seniorzy znajdują prawdziwie rodzinną atmosferę pozwalającą zapomnieć o dolegliwościach chorobowych, a przede wszystkim o samotności. 

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”Dom Symeona i Anny”]
  • podejmujemy również działania, których celem jest podtrzymywanie tradycji narodowych oraz praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000205257, posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn