“PEWNOŚĆ” – już 7 sierpnia w Dębicy

Według słów Aleksandra Jackiewicza „film jest kulturą” a funkcjonując w społeczeństwie przez kontakt z widzem pełni rolę kulturotwórczą. Może być narzędziem w dążeniu do pełnego, optymalnego rozwoju człowieka, do pogłębienia jego osobowości, poszerzenia kultury osobistej. Ponadto, uwzględniając wpływ filmu na społeczeństwo, stwierdzić należy, iż może w znacznej mierze kształtować styl, jakość, poziom oraz aspiracje określonych zbiorowości.

Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy do udziału w projekcji filmu “PEWNOŚĆ” – dynamicznej i emocjonującej opowieść o wyjątkowych ludziach, którzy na czterech kontynentach postanowili zamienić słowa na czyny.

Film skłania widzów do zastanowienia się nad kondycją współczesnego świata oraz szukaniem odpowiedzi na nurtujące ich pytania o sens życia.  Oglądając film widz ma możliwość wszechstronnego rozwoju – moralnego, poznawczego, estetycznego, a także uwrażliwienia na równoważną godność kultur i podstawową więź łączącą dziedzictwo kulturowe ze współczesnością.

Po zakończonym seansie filmowym odbędzie się spotkanie z jego reżyserem Panem Maciejem Syką, który między innymi dokona wprowadzenia w dyskusje na temat obecności zaangażowania filantropijnego w naszym społeczeństwie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “Razem w kierunku pewności jutra” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Dębicy realizowanego przez Stowarzyszenie “DOBROĆ” z okazji 20 lecia beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego – bezgranicznie oddanego służbie drugiemu człowiekowi. Za dar beatyfikacji Patrona Stowarzyszenia będziemy dziękować Panu Bogu podczas uroczystej Eucharystii w Kościele Klasztornym.

Szczegóły na plakacie.

Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Modlitwa za dziecko

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, aby skończyło dobrą szkołę, studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne […]

Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn