Zapraszamy Seniorów na “Aktywne poranki Symeona i Anny”

Od 17 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie “Dobroć” będzie realizowało projekt „Aktywne poranki Symeona i Anny” przewidujący szereg urozmaiconych działań, z jednej strony pozwalających na zapewnienie Seniorom 60+ właściwej opieki, z drugiej prowadzących do aktywizacji ich życia

Serdecznie zapraszamy
mieszkańców Dębicy i regionu!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 czerwca 2019 na ul. Krakowskiej 15 , 39 – 200 Dębica

Szczegółowe informacje: 502270645

Zgodnie z tytułem główne działania realizowanie będą w porannych blokach zajęć niemalże każdego dnia tygodnia. Będą to zajęcia z zakresu aktywności zdrowotnej, umysłowej i społecznej.

Seniorzy będą mieli możliwość udziału w następujących działaniach:

– „W kontakcie z pięknem” czyli zajęcia manualne w tym plastyczne, techniczne i ceramiczne.

– „Z przepisu Symeona i Anny” czyli warsztaty kulinarne

 „Ruch po zdrowie” czyli zajęcia sportowo-rekreacyjne obejmujące zarówno tradycyjne formy gimnastyki ciała jak również bardziej współczesne jak np. Nordic walking.

– „Kulturalne czwartki” czyli duchowe i umysłowe odyseje (spotkania z dobrym filmem, muzyką lub książką połączone z dyskusją oraz trening pamięci poprzez ćwiczenia o różnym stopniu trudności w tym: ćwiczenia rozgrzewkowe, integracyjne, reminiscencyjne oraz trening właściwy – gry (tzw. stolikowe) oraz ćwiczenia intelektualne);

– „Siostra Radzia radzi” czyli zajęcia prozdrowotne prowadzone przez pielęgniarkę w formie wykładowo-warsztatowej dostępnych również w wersji live dla szerszej, zainteresowanej grupy odbiorców.

Ponadto w ramach zadania publicznego organizowane będą zajęcia umożliwiające Seniorom uczestnictwo w życiu społecznym poprzez spotkania i wyjazdy integracyjne z innymi grupami społecznymi. W ramach tych zajęć przeprowadzone będą działania:

– „To były czasy” – czyli integracyjny wyjazd Seniorów do Doliny Białej w Tuchowie.

– „Od Seniora dla juniora” – czyli wyjazdowe spotkanie z dziećmi w Markowej – organizacja zabaw integracyjnych.

– „Nikt nie ma z nas tego co mamy razem” – czyli spotkania integracyjne z mieszkańcami DPS
w Latoszynie.

– „Wigilia” – czyli spotkanie świąteczne Seniorów (podsumowanie projektu).

Innowacyjnością zadania publicznego będzie holistyczne podejście do potrzeb Seniora. Zadanie publiczne obejmuje bowiem nie tylko wyżej wymienione działania ukierunkowane na aktywizację Seniorów lecz również działania polegające na zaradzeniu ich głównym potrzebom: pomocy w trosce o zdrowie oraz wysłuchania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom umożliwimy uczestnikom systematyczne korzystanie z pomocy „Dyżurnej pielęgniarki”. Ponadto zostały zaplanowane działania prowadzące do ukształtowania wśród uczestników grupy wsparcia – wspólnoty w której nie zabraknie czasu na wspólną rozmowę, podzielenie się problemami itp. W tym celu każde zajęcia aktywizujące będą poprzedzone spotkaniami przy „Stole pełnym DOBROCI”, nie ma bowiem lepszej okazji do tworzenia prawdziwych więzi jak wspólne spożywanie posiłku. Działanie to poza funkcją wspólnoto twórczą spełni rolę edukacyjną – podpowiadając jak zdrowo się odżywiać oraz pomocową – chociaż w małym zakresie zaradzając często występującemu wśród Seniorów problemowi niedożywienia.  

Takie wyjście naprzeciw zgłaszanym przez Seniorów potrzebom niewątpliwie przyczyni się do ich większego zainteresowania innymi zaproponowanymi działaniami aktywizującymi. Nie sposób bowiem aktywizować „do czegoś więcej” z pominięciem priorytetowych potrzeb.

Dodatkowo realizowana podczas zadania publicznego aktywizacja Seniorów będzie połączona z mobilizowaniem ich do ciągłego kształtowania w sobie sprawności duchowej – w tym cech charakteru pomagających w pozytywnym przeżywaniu każdego dnia. W tym celu każdego dnia – podczas wspólnotowych spotkań przy „Stole pełnym DOBROCI” będą losować symbolicznego ANIOŁA do którego będzie przypisana jedna z ważnych cech charakteru. Będzie to między innymi: anioł wdzięczności, wytrwałości, pogody ducha, czystości, życzliwości, pomocy itp. Zadaniem Seniorów będzie starać się naśladować postawę wylosowanego anioła co niewątpliwie przyczyni się do tworzenia dobrej atmosfery między uczestnikami.


Projekt współfinansowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn