Obyśmy mieli czas …

Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia. Widać to już od początku listopada kiedy po zniczach i wiązankach na naszych ulicach, wystawach sklepowych pojawiły się piękne kolorowe światła, choinki i promocje na świąteczne zakupy. I tak żyjemy świętami długo przed ich rozpoczęciem. Zdarza się, że adwent tak nam przeleci,że nie zdążymy być na roratach, choć nie są ona już tylko o 6.00 rano jak dawniej …. Obyśmy mieli czas na oczekiwanie.  Tylko czy my czekamy i jak czekamy – tona co? To ważne adwentowe pytanie. Zdaje się, że kiedy rozpoczynają się święta, my już jesteśmy zmęczeni. A przecież Bóg przychodzi na świat. W tych dniach w liturgii Słowa przypomina nam Bóg o tym, że dał nam Syna jako dar, w Nim ma wypełnić się obietnica zapowiedziana od Proroków. Emmanuel Bóg zamieszka między nami…Tylko czy my chcemy, aby On zamieszkał z nami w naszych domach, a jeszcze bardziej w naszych sercach. Może warto jeszcze w tych ostatnich dniach adwentu spojrzeć w swoje serce. Warto pomyśleć jak przeżyć te dni świąteczne, by Bóg rodził się w naszych domach. 

Jak żyć by nie przegapić tego co ważne?

Z pomocą może nam przyjść bł. Edmund Bojanowski – Patron Stowarzyszenia. Choć żył ponad dwieście lat temu. Stał się pełnią dobroci Stwórcy i zachęca, aby stawać się serdecznie dobrym. On zapraszał do swojego domu, tych, którzy nie tylko byli ubodzy, ale przede wszystkim samotni i starsi. Cenił każdego, a jego gościnność była wszystkim mieszkańcom Gostynia i okolic bardzo znana. Dlatego,że nikt kto był w potrzebie nie czuł się skrępowany. Żył samotnie nie zakładając rodziny, ale nie był samotnikiem czy jak dziś mawiamy singlem z wyboru. Nie założył rodziny ale żył dla Boga i bliźnich. Bł. Edmund uczy nas na kartach swojego Dziennika jak dobrze przezywać dany nam czas. Czas dziś często mówimy, że brak nam czasu, bo to czy tamto trzeba zrobić. Nazywam go mistrzem planowania i dobrego wykorzystania czasu. Bo on go nigdy nie marnował. Być może odkrywając, że to Bóg kieruje wszystkim odkrył, że jego czas jest właśnie w rękach Ojca Najmiłosierniejszego. Dla nas chorujących w XXI wieku na brak czasu bł.Edmund Bojanowski mówi swoją postawą zawsze jest czas aby służyć, aby ofiarować siebie tym wszystkim, którzy nas potrzebują.

Samotność dla samotności

Podczas spotkania z młodzieżą na Litwie Papież Franciszek powiedział słowa, które mogą być także inspiracją by nie być samotnym dla samotności samej w sobie:

Nie pozwólcie, aby świat przekonał was, że lepiej iść samotnie. Nie ulegajcie pokusie koncentrowania się na sobie, stawaniu się samolubnymi lub powierzchownymi w obliczu cierpienia, trudności lub przelotnego sukcesu. Po raz kolejny potwierdźmy, że «to, co dzieje się drugiemu, dzieje się także i mnie»,idźmy pod prąd tego nurtu indywidualizmu, który izoluje, który czyni nas egocentrycznymi i zarozumiałymi, troszczącymi się jedynie o to jak nas widzą i o swój dobrobyt. Dążcie do świętości, wychodząc od spotkania i komunii z innymi, zwracając uwagę na ich potrzeby

Pomocą też może być bł. Edmund. Zapis z jego Dziennika z 23 grudnia 1854 roku zachęca do czuwania, by nie rozminąć się z Panem, który przychodzi niespodziewanie:  

Pisałem w dzienniku. Wtem powiadają mi najbardziej pożądaną przy dzisiejszym dniu wiadomość, że przyszła jakaś nędzna niezmiernie kobieta, dopraszająca się o przyjęcie jej dziecięcia do sierot. – Dziś Wigilia, dziś pamiątka, jak uboga Rodzina Przenajświętsza szukała gospody. Jakież to dziwnie miłe dla serca zdarzenie – pomyślałem sobie – że dziś właśnie uboga wdowa przynosi nam sierotkę do żłobka! (…) Teofil pożądaną przywiózł mi z Rawicza wiadomość, że powiat wyznaczył na ubogich przeszło 1000 talarów i chce, aby kuchnię dla ubogich na Gostyń i okolicę urządzić w Domu Miłosierdzia. Dzięki Bogu! 

A może to zachęta dla nas by do wigilijnego stołu zaproście samotnych, może kogoś z rodziny, kto został sam po stracie bliskich,może sąsiadów. A może Bóg zaprasza nas do wsłuchania się w to co chcą przekazać nam dziadkowie, czym chcą się podzielić. By przekazywać tradycje, by pobyć razem. Zawsze mamy co ofiarować nawet jak mamy niewiele. Ważne aby pozwolić się dzielić sobą, ofiarować samego siebie.

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Google+
https://siostry.net/2018/12/19/obysmy-mieli-czas/
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Facebook
Twitter
Google+
https://siostry.net/2018/12/19/obysmy-mieli-czas
Pinterest
LinkedIn