DOŁĄCZ DO CHRYSTUSOWEGO WERBUNKU! – zapraszamy na Wieczornicę

My Polacy mamy to w sobie, że chętnie otwieramy się na przekaz wartości historyczno-patriotycznych jeżeli są one łączone z wiarą i odnoszone są do Pana Boga. Wychodząc naprzeciw potrzebie łączenia tych wielkich wartości Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć” wraz z Katolickim Centrum Edukacji “KANA” w Dębicy podjęło się organizacji Wieczornicy Patriotycznej, która będzie miała miejsce w Kościele i zostanie połączona z modlitwą za ojczyznę. 

 

 

W przygotowanie wieczornicy angażują się: dorośli – wolontariusze działający w ramach Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, młodzież i dzieci (w tym z: Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” w Dębicy i ich Rodzice oraz z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy i ich Rodzice – łącznie około 60 osób)., którzy uczestniczą w zajęciach muzycznych i recytatorskich.

 

 

Treść wieczornicy „Bo na Chrystusa my poszli werbunek” stanowić będzie artystyczne ukazanie historii Polski związanej z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości w XVIII-XIX-XX wieku. Poszczególne okresy historyczne zostaną zaprezentowane poprzez odpowiedni dobór pieśni i poezji oraz występy artystyczne, w tym prezentujące tradycje oręża polskiego.

 

Wieczornicę zakończy wspólnie wyśpiewany hymn „Boże coś Polskę” oraz modlitwa za Ojczyznę. 

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu “Drogi ku wolności” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

 

   

 

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn