“Uczymy się kochać Ojczyznę”

Kolejne zadanie realizowane w ramach projektu „Drogi ku wolności” odnalazł swoje odzwierciedlenie w zajęciach dla dzieci z dębickich przedszkoli. Spotkanie pt. „Uczymy się kochać Ojczyznę” odbyło się 19 września 2017 roku w ogrodzie i budynkach Sióstr Służebniczek BDNP.

O godzinie 9.30 rozpoczął się  Apel, podczas którego miało miejsce uroczyste podniesienie flagi na maszt poprzedzone meldunkiem w wykonaniu grupy ZS „Strzelec” Dębica. Następnie s. Paula w imieniu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” i Katolickiego Centrum Edukacyjnego „KANA” w Dębicy, organizatorów wydarzenia – przywitała małych obywateli oraz wręczyła „Karty sprawności”  wraz z informacją o kolejności ćwiczeń przewidzianych dla danej grupy. Z takim zestawem dzieciaki rozpoczęły bardzo kreatywne zajęcia.

Mimo chłodnej pogody i zachmurzenia, uśmiechy uczestników były pełne zafascynowania i ciekawości.

W ramach zajęć zostało przewidzianych sześć stanowisk o charakterze edukacyjnym,  sprawnościowym lub edukacyjno-sprawnościowym.

Na pierwszym stanowisku dzieci miały możliwość Jednym z elementów poznawczych były zasady udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych. Sierżant Aleksandra Lis opowiedziała o zachowaniu ostrożności, spokoju i dokładnym przebiegu akcji ratowania człowieka. W perfekcyjny sposób pokazała jak zrobić nosze z dwóch kijów oraz kurtki bądź koca. Możliwość samodzielnego przygotowania takich noszy wzbudziło u dzieci ogromne zafascynowanie i lawinę pytań. Oczywiście nie brakowała również chętnych do użycia wykonanego przedmiotu.

Biorąc pod uwagę, że na zewnątrz było dość chłodno, niektóre zajęcia odbywały się w budynku. Jednym z nich były warsztaty dotyczące barw narodowych oraz hymnu. Podczas tych ćwiczeń najważniejsze było, aby dzieci uczyły się szacunku do symboli narodowych, poznały ich znaczenie oraz zastosowanie. Uczestniczące w zajęciach przedszkolaki posiadały już w tym temacie spora wiedzę, co sprawiło, że wachlarz ich pytań kierowanych do prowadzących zajęcia: drużynowego Krystiana Tumińskiego i s. Moniki był szerszy i bardziej kolorowy. Poza zdobytą lub utrwaloną wiedzą dzieci miały również okazję przećwiczenie postawy godnej w czasie śpiewania hymnu.

Kolejną atrakcją było przygotowane przez chorążego Andrzeja Lisa i drużynowego Patryka Jarguza stoisko, na którym dzieci poznawały zasady łączności wojskowej. Prowadzący uwrażliwiali dzieci, że aby komunikat został prawidłowo odczytany, najważniejsze  jest aby jego treść został dokładnie przekazana. Ćwiczenie tej sprawności odbywało się poprzez zabawę w „głuchy telefon”. Niestety, dowiodła ona tego, czego w zasadzie zawsze dowodzi ale ciekawy pomysł na zwrócenie uwagi na ważności dobrego słuchania z pewnością zaowocuje w przyszłości. Przedstawienie uczestnikom świata komunikacji wymagało nie lada wysiłku, ponieważ padało mnóstwo pytań. M.in. jak działa urządzenie walkie-talkie, po co są hełmy, do czego służą „te czapki z orłem” oraz wiele innych.  

Największe zainteresowanie dzieci budziła musztra wojskowa. Pod dowództwem starszego sierżanta Artura Lisa, starszego strzelca Wiktorii Lis i strzelca Kacpra Pieniążka zostały przedstawione zasady dobrze wykonanego zadania oraz informacje dotyczące sprawności, w której mieli wziąć udział. Wszystko odbyło się tak jak, było planowane. Ogromne zainteresowanie, kilkukrotny udział w pokonywaniu przeszkód jak i ogromna satysfakcja po zakończeniu zabawy malowała się na twarzy dzieci szerokim uśmiechem.

Mając na uwadze, że projekt, w ramach którego zostało zorganizowane spotkanie jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obok zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych, zasad musztry i łączności wojskowej nie mogło również zabraknąć zajęć podczas których dzieci poznałyby elementy umundurowania polskiego żołnierza. Na tym stanowisku dzieci spotkały się z  p. Tomaszem Czaplą, który nie tylko wyjaśnił dzieciom czym ubiór żołnierza się odznacza ale w formie zabawy przeprowadził ćwiczenia w czasie których dzieci miały możliwość uzupełnienia jego brakujących części na przygotowanym manekinie wojskowego. Dzieci wykonywały to zadanie z wielką radością i niezwykle perfekcyjnie. Podczas zajęć dzieci poznały również historię ubioru żołnierza i początki tradycji.

Po zakończeniu zajęć na każdym ze stanowisk, dzieci otrzymywał na Karcie Sprawności swojej grupy naklejkę stanowiącą potwierdzenie przebytych ćwiczeń. Na jej podstawie na zakończenie spotkania każda grupa otrzymała dyplom za udział w zajęciach a każdy przedszkolak pamiątkowe odznaczenie.

Na szczególne podziękowania zasługuje pluton Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, który wzbogacił wydarzenie nie tylko swoją obecność, ale ogromnym zaangażowaniem, który sprawiły jeszcze większy przypływ pozytywnych wrażeń.

Miłość do Ojczyzny, która dzisiaj została zasiana w sercach dzieci, będzie wzrastać przez całe życie a wydarzenie, w którym brały udział z pewnością będzie mile i często wspominane w ich domach czy między rówieśnikami.

Klaudia Wymysłowska

Warsztaty patriotyczne dla dzieci 2017
Kliknij i zobacz Warsztaty patriotyczne dla dzieci w galerii Flickr
Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn