Wolintariat

„Nikt nie jest tak biedny, żeby nie miał nic do dania i nikt nie jest tak bogaty, żeby niczego nie potrzebował”

Jana Pawła II

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie. Celem wolontariatu jest aktywizowanie społeczeństwa, poprzez stworzenie możliwości pożytecznego działania. Każdy może zgłosić się z propozycją zostania wolontariuszem – ważne jest jednak, aby wybrał optymalną dla siebie formę wolontariatu, biorąc pod uwagę ilość wolnego czasu, swoje predyspozycje oraz zainteresowania.

Wolontariat jest wspaniałą szansą zdobycia nowych umiejętności oraz poznania ciekawych ludzi. Może być sposobem na samotność jak i ułatwić pozytywne myślenie o sobie i innych.

 

Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków oraz zgiełku świata. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i pozwala dostrzec rzeczy ważne i wartościowe.

 

Stowarzyszenie „Dobroć” promuje i wspiera pracę wolontariuszy, którzy podejmują realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn