Kontakt:

  • Stowarzyszenie Dobroć
  • Dębica 39-200
  • ul. Krakowska 15
  • tel. 14 682 22 90
  • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

Modlitwy

Modlitwy za wstawiennictwe bł. Edmunda Bojanowskiego

Boże źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski …………………………………………………………..

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

*****

Boże, Ty powołałeś Edmunda Bojanowskiego, aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.

Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący, o łaskę ………………………………………………….

Spraw, niech przykład życia Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając na potrzeby bliźnich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

*****

Boże, Ojcze miłosierdzia, za natchnieniem Twojej łaski bł.Edmund Bojanowski, zapatrzony w Niepokalaną Służebnicę Pańską był przedłużeniem Twego opatrznościowego działania w świecie. Za jego przyczyną prosimy Cię o wysłuchanie naszych próśb……………………

Spraw, najłaskawszy Ojcze, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Otocz chwałą świętości wiernego Sługę i uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą, byśmy w nim podziwiać mogli nieustannie cuda Twej łaski i równocześnie jego przykład i wstawiennictwo niech umocnią nasze serca w czynnym przekształcaniu świata w duchu Chrystusowym. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Litania do błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko Chrystusowa – módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca – módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie – Ufający Bożej Opatrzności…

Błogosławiony Edmundzie – Gorliwy wielbicielu Eucharystii…

Błogosławiony Edmundzie – Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej…

Błogosławiony Edmundzie – Obrońco wiary świętej…

Błogosławiony Edmundzie – Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej…

Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu…

Błogosławiony Edmundzie – Mężu modlitwy…

Błogosławiony Edmundzie – Założycielu Zgromadzenia Służebniczek…

Błogosławiony Edmundzie – Patronie wiernych świeckich…

Błogosławiony Edmundzie – Serdecznie dobry człowieku…

Błogosławiony Edmundzie – Sługo ubogich…

Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku dzieci…

Błogosławiony Edmundzie – Opiekunie sierot…

Błogosławiony Edmundzie – Wsparcie dla chorych…

Błogosławiony Edmundzie – Pocieszycielu opuszczonych…

Błogosławiony Edmundzie – Wspomożycielu rodzin…

Błogosławiony Edmundzie – Wzorze dla słabych i cierpiących…

Błogosławiony Edmundzie – Wychowawco dzieci i młodzieży…

Błogosławiony Edmundzie – Pomoc dla umierających…

Błogosławiony Edmundzie – Hojny dla potrzebujących…

Błogosławiony Edmundzie – Orędowniku w trudnościach…

Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie pokory i prostoty…

Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku ojczystej kultury…

Błogosławiony Edmundzie – Wzorze patriotyzmu…

Błogosławiony Edmundzie – Jednoczący wielu wokół dobra…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top