Kontakt:

  • Stowarzyszenie Dobroć
  • Dębica 39-200
  • ul. Krakowska 15
  • tel. 14 682 22 90
  • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” zostało założone 25 marca 2004 r. Członkami Stowarzyszenia są osoby świeckie i zakonne, które inspirowane myślą i przykładem życia bł. Edmunda pragną poprzez pomoc podejmowaną ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich oraz chorych.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000205257, posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top