Dom Symeona i Anny

Stowarzyszenie od 2 lutego 2005 r. prowadzi dom dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych pod nazwą „Dom Symeona i Anny”. Znajduje się on w Dębicy w budynku przy ul. Krakowskiej 15, w którym mieści się także siedziba Stowarzyszenia.

Dom przeznaczony jest osób starszych, samotnych, ubogich oraz mających złe warunki mieszkaniowe, którzy biorą czynny udział w jego życiu i korzystają z usług, jakie Dom prowadzi. Z usług Domu korzystać może każdy, kto czuje się samotny, bezradny, zagubiony lub potrzebuje pomocy osoby drugiej, a ma na tyle siły, by sam lub przy pomocy innych mógł dotrzeć do Domu.

Dom stanowi część obiektu, w którym działa Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”. Dla rodzinnego charakteru i atmosfery, w jakiej najlepiej czuje się każde dziecko i człowiek dorosły bezcenna jest obecność osób starszych, babci i dziadka, którzy mądrością i doświadczeniem mogą ubogacić dzieci, a od dzieci czerpać radość życia. Wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji materialnej danej osoby oraz pomocy tych, którzy zechcą wesprzeć Dom. Można to uczynić poprzez złożenie ofiary do skrzynki z intencjami na nowennę do bł. Edmunda w kościele klasztornym lub dokonując wpłaty na konto Stowarzyszenia „Dobroć”: PEKAO S.A O/Dębica nr 88 1240 4807 1111 0000 5537 5847

IMG_0534-1024x682

Dom Symeona i Anny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 oferując:

– Śniadania i obiady,

– Mszę św., spowiedź, wspólną modlitwę, porady duchowe,

– Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych z okazji Wigilii, Świąt Wielkanocnych, Dnia Babci i Dziadka, karnawału, imienin, itp.,

– Zajęcia typu: gimnastyka, wspólne śpiewanie, warsztaty zajęć praktycznych (m.in. robótki ręczne), kontakt z dziećmi Ochronki i PWD, itp.,

– Według potrzeby i zainteresowań: czytanie książek i prasy, oglądanie filmów, spacery,

– Możliwość skorzystania z porady i pomocy pielęgniarskiej,

Pomoc w postaci:

-wsparcia duchowego realizowanego przez: wysłuchanie, rozmowę, doradztwo, wspomaganie modlitwą,

-wsparcia w sytuacjach trudnych życiowo wywołanych samotnością, chorobą lub ograniczeniem ze względu na sprawność.

 

Program dnia:

7.30 – Msza św.

8.15 – 8.45 – śniadanie

10.00 – drugie śniadanie

10.30 – 12.00 terapia zajęciowa i usprawnianie ruchowe

12.00 – Anioł Pański, obiad

13.00 – zajęcia relaksacyjne, spacer, dyskusje i spotkania ze specjalistami
14.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego

 

 

 

Facebook
Facebook
Twitter
Google+
http://siostry.net/dom-symeona-i-anny
Pinterest
LinkedIn