Kontakt:

  • Stowarzyszenie Dobroć
  • Dębica 39-200
  • ul. Krakowska 15
  • tel. 14 682 22 90
  • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

Wyśpiewajmy razem historię – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ziemi Dębickiej do uczestnictwa w I Lekcji Śpiewu Patriotycznego. 

 

Lekcja Śpiewu Patriotycznego „Wyśpiewajmy razem historię” – to wspólne śpiewanie piosenek legionowych i jest odpowiedzią na rosnąca wśród Polaków potrzebę przeżywania i świętowania wydarzeń patriotycznych w sposób „spontaniczny, radosny i energiczny”. 

Luźna forma inicjatywy stworzy okazję do wzajemnego poznania się osób, których łączy szczere przywiązanie do Ojczyzny i chęć budowania wspólnoty wokół wartości związanych z patriotyzmem. 

 

Każdy uczestnik otrzyma śpiewnik do wspólnego śpiewania zawierający tekst pieśni oraz krótką notkę historyczną. Ponadto na ekranie wyświetlone będą teksty utworów oraz najważniejsze informacje i komunikaty. Wspólne śpiewanie będzie inicjowane przez pana Pawła Adamka – twórcę DĘBICKICH OPER.

Każdy uczestnik będzie również mógł się ogrzać przy GROCHÓWCE !

 

 

Oby to wydarzenie wpisało się w tradycję Ziemi Dębickiej – tak jak stała się tradycją Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Krakowie czy Warszawie.

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top