Realizując swój cel…wychowywanie do patriotyzmu …

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” oraz Katolickie Centrum Edukacyjne „KANA” w Dębicy w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Drogi ku wolności” realizują swój cel…wychowywania do patriotyzmu!

 

Pierwsze wydarzenie, inaugurujące realizację wspomnianego projektu miało miejsce 15 września 2017 r. były to zajęcia edukacyjne w formie Międzyszkolnej Gry Miejskiej dla młodzieży dębickich szkół. Uczestnicy, blisko 150 osób zgromadziło się o godz. 9.00 w Auli bł. Edmunda Bojanowskiego mieszczącej się pod kościołem klasztornym w Dębicy. Mimo chłodnej pogody, tłumnie zebrana młodzież została powitana przez organizatorów spotkania: Siostry Służebniczki: s. Dorotę (Paulę) Gniadek oraz s. Monikę Dudę reprezentujące Stowarzyszenie „Dobroć” oraz pana Macieja Małozięcia – dyrektora dębickiej KANY. Przed wyjściem na dębicki szlak historii zostały wyjaśnione zasady gry, jak również jej ogromne znaczenie. Powstało kilka grup, które otrzymały mapę dotyczącą szlaku, przewodnika w postaci osoby działającej w Związku Strzeleckim „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego w Dębicy działającego przy Katolickim Centrum Edukacji oraz pamiątkowe odznaczenia w formie przypinki z hasłem: „Gra miejska-Dębica 2017 SZLAKIEM NASZEJ HISTORII”. Po takiej „odprawie w stylu wojskowym” młodzież ruszyła na szlak by dotrzeć do: Koszar dębickich – Muzeum Regionalne, Plac Gryfitów, Domu Generalnego Sióstr Służebniczek BDNP – Sala Pamięci oraz na Cmentarz wojskowy. Każde z tych miejsc oraz związana z nimi historii zrobiło na młodzieży niemałe wrażenie.

 

Większość młodych uczniów najbardziej chciało zobaczyć Koszary dębickie oraz Cmentarz Wojskowy. Na pytane o powód odpowiadały, że coraz częściej zapomina się o ich historii a wartości patriotyczne w dzisiejszym świecie są bagatelizowane. Każdy z uczestników odwiedzając poszczególne miejsca mógł znaleźć coś specjalnie dla siebie. W miejscach docelowych czekał instruktor, mający za zadanie przekazać informacje dotyczące danego obiektu. Osoby dające lekcję doskonale spełniły rolę nauczyciela. Prelegentami na poszczególnych miejscach byli: p. Tomasz Czapla (Muzeum Regionalne), p. Zbigniew Drzymała (Plac Gryfitów), s. Agnieszka Skrzypek (Dom Generalny Sióstr Służebniczek BDNP) oraz p. Maciej Małozięć (Cmentarz Wojskowy).

 

Historie opowiadane przez nich z pasją, wzbogacone ciekawostkami oraz nacechowane pozytywnym nastawieniem do słuchaczy zostały przyjęte z zainteresowaniem. Wszyscy przewodnicy miejsc wspaniale wykazali się swoim profesjonalizmem.

 

Istotne jest również, że wycieczka po historycznych miejscach Dębicy miała również znaczenie religijne. Znaczącą rolę spełniła w nich Maryja, która tak często wspominana i przedstawiana na szlaku od zawsze była i nadal jest ważna dla Wojska Polskiego i każdego katolika. Najświętsza Panna będąc Królową Polski i Nieba towarzyszyła w zdobywaniu istotnych informacji o których można nie usłyszeć na zajęciach historii w szkole. Po kilku godzinnym zwiedzaniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni poczęstunek. Przywitani w ciepłym pomieszczeniu i serdeczną troską, mogli trochę odetchnąć oraz nabrać nowych sił do kolejnego etapu wydarzenia, którym był Turniej wiedzy zdobytej na szlaku. Każdą grupę prezentowały wybrane dwie osoby mające zmierzyć się z pytaniami czekającymi w białej kopercie. Mimo początkowych obaw na twarzy reprezentantów turniej wyzwolił w młodych uczestnikach wiele entuzjazmu. Po czterech rundach pytań zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymali Dyplomy zajętych miejsc oraz symboliczne nagrody. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dla reprezentowanych przez siebie szkół pamiątkowe Dyplomy uczestnictwa oraz książki.

 

 

Spotkanie zakończyło się ok. godziny 14.00. Młodzież pełna wigoru rozeszła się do swoich domów z umysłami bogatszymi, sercami żywszymi, a ponadto nastawieniem zwiastującym nowe zafascynowanie swoim regionem.

 

Gdyby nie młodzi ludzie chcący brać udział w takich wydarzeniach, praca nad tym projektem mogłaby się wydawać nie tylko żmudna, ale i bezsensowna. Jednak szerokie zainteresowanie, otwartość serc i umysłów sprawiła, że z pierwszych zajęć projektu mogą być zadowoleni nie tylko organizatorzy, ale wszyscy, którzy w jakiś sposób przyczynili się do jego realizacji. Już niedługo kolejne wydarzenia, będącymi inspiracją do jeszcze szerszych działań! Wierzymy, że przyniesie to rozwój każdemu, kto zechce wziąć w nich udział. Nadzieja na lepszy świat leży w rękach młodzieży mającej wysokie wartości i stawiającej sobie nowe wyzwania. Niech Bóg błogosławi każde dzieło i wspomaga w dokonywaniu następnych.

 

Klaudia Wymysłowska

 

Dziękujemy za udostępnienie ->
Facebook
Facebook
Twitter
Google+
http://siostry.net/2017/09/16/realizujac-swoj-cel-wychowywanie-do-patriotyzmu/
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Facebook
Facebook
Twitter
Google+
http://siostry.net/2017/09/16/realizujac-swoj-cel-wychowywanie-do-patriotyzmu
Pinterest
LinkedIn