Kontakt:

  • Stowarzyszenie Dobroć
  • Dębica 39-200
  • ul. Krakowska 15
  • tel. 14 682 22 90
  • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

Nowa inicjatywa z okazji jubileuszu objawień w Fatimie

Z okazji przeżywanego w tym roku jubileuszu 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie członkowie Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” serdecznie zapraszają mieszkańców  Miasta Dębica do uczestnictwa w warsztatach muzycznych, zajęciach plastycznych i warsztatach teatralnych służących przygotowaniu przedstawienia teatralnego „DOLINA POKOJU”.  

 

Inicjatywa stanowi część  projektu realizowanego w ramach zadania publicznego w Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia

siostrą Dorotą Paulą Gniadek  

 502 270 645

 

 

 

Zdjęcie: College Light Opera (Praca własna) [CC BY-SA 4.0 5], Wikimedia Commons

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top