Kontakt:

  • Stowarzyszenie Dobroć
  • Dębica 39-200
  • ul. Krakowska 15
  • tel. 14 682 22 90
  • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

Wykład prof. dr hab. Mieczysława Ryby

14 czerwca 2106 r. w Auli bł. Edmunda Bojanowskiego w Dębicy przy ul. Krakowskiej 15 kilkadziesiąt osób wysłuchało wykładu otwartego prof. dr hab. Mieczysława Ryby pt.: „Ideologia multikulturalizmu wobec problemu islamizacji Europy”. Profesor w bardzo prosty i interesujący sposób nakreślił cechy charakterystyczne islamu oraz procesy zachodzące w Europie na styku multukulturalizmu starego kontynentu i islamu. Po zakończeniu wykładu słuchacze zadawali wiele pytań w odniesieniu do podjętego tematu.

 

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top