Kontakt:

  • Stowarzyszenie Dobroć
  • Dębica 39-200
  • ul. Krakowska 15
  • tel. 14 682 22 90
  • email: stowarzyszenie@siostry.net
slider arrow
slider arrow

„Dom Symeona i Anny” zaprasza seniorów

Dom Dziennego Pobytu – „Dom Symeona i Anny” w Dębicy przy ul. Krakowskiej 15 stanowi część obiektu, w którym działa Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”. Dla rodzinnego charakteru i atmosfery, w jakiej najlepiej czuje się każde dziecko i człowiek dorosły bezcenna jest obecność osób starszych, babci i dziadka, którzy mądrością i doświadczeniem mogą ubogacić dzieci, a od dzieci czerpać radość życia.

Zapraszamy osoby starsze i samotne,  które mają na tyle siły, aby same lub przy pomocy innych dotrzeć na zajęcia organizowane i przystosowane dla nich w „Domu Symeona i Anny”. W ofercie Domu znajdą ćwiczenia dla ciała i ducha, a także będą mogli skorzystać z posiłków. Pobyt w tym Domu jest dobrą okazją na wyjście z izolacji i  samotności oraz na otwarcie się na integrację wielopokoleniową.

Promyki Nadziei
Dębickie Służebniczki
Top